Arrangementer

Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Uten koronasertifikat:

  innendørs utendørs
Med faste, tilviste plasser max 1.000 personer. 500 per kohort. max 2.000 personer. 500 per kohort.
Uten faste, tilviste plasser max. 400 personer. 200 per kohort. max. 800 personer. 200 per kohort.

 

Ved bruk av koronasertifikat:

 
  innendørs utendørs
Med faste, tilviste plasser max 5.000 personer. Inntil 500 per kohort. max. 10.000 personer. Inntil 500 per kohort.
Uten faste, tilviste plasser max 1.500 personer. Inntil 500 per kohort. max. 3.000 personer. Innttil 500 per kohort.

 

Se plan for gradvis gjenåpning for flere detaljer.


Hvis du lurer på definisjonen av et arrangement så finner du det her hos Fhi.no.

 

Sammenkomster i private hjem

De generelle smittevernrådene gjelder fortsatt: Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

  • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. 
  • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
  • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
  • Det oppfordres til å møtes utendørs.
201156050_502725514381769_1597627975814510513_n

Idrett- og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Utøvere kan delta på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, også når de ikke ellers trener eller øver sammen.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Hold deg oppdatert på helsedirektoratet sin hjemmeside