Koronamail

Har du spørsmål så kan du sende en e-post til oss i Jevnaker kommune. E-postadressen er korona@jevnaker.kommune.no
E-posten bemannes hver dag, men det er ikke døgnvakt og man får ikke svar umiddelbart. De som besvarer e-posten din er kvalifisert helsepersonell. Bruk ikke denne e-posten dersom du mistenker at du er syk og trenger akutthjelp.

Trenger du umiddelbart hjelp av lege så må du ringe legen din, legevakten på 116 117 eller nødnummeret: 113.
 

Spørsmål om testing av skolebarn

Vi har laget en sak der mange spørsmål besvares rundt smitte og testing av barn som er nærkontakt til en som har fått påvist covid. Les saken.

Når må jeg holde meg hjemme?

Hvis du er syk, hold deg hjemme. Har du symptomer på Covid-19 bør du teste deg.

Folkehelseinstituttet kommer med følgende råd:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk/har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals med mer).
 • Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer, blir vurdert av lege og anbefales testing (selv om du ikke har symptomer), er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, eller har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager. Er du i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no

Symptomer på Covid-19 minner om symptomene på andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet.

Les mer om dette på fhi.no

Bildet viser grafikk fra Fhi.no om når en skal være i karantene eller isolasjon
Fra Fhi.no

Forskjellen på karantene og isolasjon

 

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av Covid-19.Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. 

Når skal jeg i karantene?

Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Nærkontakter til en person som er testet positiv for covid-19, er delt inn i to grupper:

 1. husstandsmedlemmer og tilsvarende
 2. andre nærkontakter

Husstandsmedlemmer og tilsvarende skal i karantene i ti dager, mens andre nærkontakter skal følges opp i ti dager. Det er helsepersonell som vurderer hvem som hører til i hvilken kategori.

Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted: 

 • Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.
 • Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for karantene. 

 

Når må jeg holde meg i isolasjon?

Dersom du har påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. 
Dette gjelder for hjemmeisolering: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Når du er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 1 meter, er det anbefalt at du benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 1 meter. Barn under 12-13 år er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.

Les mer om karantene og isolasjon hos fhi.no

Når kan jeg forvente å få vaksine?

Vi gir ukentlig informasjon om i hvilken prioriteringsgruppe vi vaksinerer hver uke. Vi regner med at alle som vil vaksineres er fullvaksinert innen utgangen av september.

Får jeg vaksine selv om jeg ikke registrer meg?

Vi er avhengig av at alle som vil ha vaksine mot Covid-19 registrer seg. Dette er viktig for å få time, for dokumentasjon (helsepersonelloven forplikter oss å føre journal), og for overføring til SYSVAK som er det nasjonale vaksineregisteret. Du kan lese mer om registrering her.

 

Koronaattest ved reise til utlandet

Hvis du trenger attest før du reiser til utlandet må du kontakte private aktører som har testtilbud. Du må selv betale for undersøkelsen og testen. Det er ingen HELFO-refusjon.

Fastleger og kommunens helsetjenester har ikke ressurser til å utføre denne tjenesten.

Jeg har tatt koronavaksine i utlandet - kan jeg få det registrert i koronasertifikatet?

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Etter at første versjon av koronasertifikatet ble tilgjengelig forrige uke, har flere meldt om behovet for å få etterregistrert koronavaksiner de har tatt i utlandet. Dette vil nå bli mulig.

Gjelder vaksiner som er godkjent av EMA

Personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan nå oppsøke enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon, og få registrert denne i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Du trenger enten informasjon fra koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller annen troverdig, vaksinasjonsdokumentasjon. Dette er uavhengig av hvor i verden disse vaksinene er satt. Etterregistrering vil kun gjelde vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Hvordan går du frem?

Du må be om en konsultasjon hos enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. I Jevnaker kan du enten ringe koronatelefonen og taste 2 eller sende en e-post til korona@jevnaker.kommune.no. Dersom du sender oss en e-post så husk at du ikke sender personsensitive opplysninger.
Koronatelefonen har nummeret: 948 13 228

Les mer hos fhi.no

Jeg har vært smittet av Covid-19 - skal jeg vaksinere meg?

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 også vaksinerer seg. Personer som har hatt covid-19 trenger imidlertid bare én vaksinedose.

Folkehelseinstituttet anbefaler at denne vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon. Oppfølgingsstudier viser at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er høy de første 6 månedene og man kan derfor velge å avvente opp til 6 måneder før vaksine gis.

Dersom dosen gis tidligere enn 3 måneder vil den allikevel være gyldig, og man anses som fullvaksinert, så lenge det er mer enn 3 uker mellom positiv test og vaksinasjon.

Dersom en person får covid-19 i løpet av de første 3 ukene etter første dose, anbefales én ny vaksinedose 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.

Les mer her

Bivirkninger av vaksinen

Det vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.
Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen. Du kan lese mer om birvirkningene her på helsenorge.no.

Rapportere bivirkningene

De som skal ta vaksine får informasjon om hvordan bivirkninger skal registreres når de kommer til vaksinasjon. Man skiller mellom lette og alvorlige bivirkninger.
Lette/moderate og kjent bivirkninger rapportere dere selv på helsenorge; https://tjenester.helsenorge.no/skjemautfyller-v2/SLV-PasRapp-2020
Moderate, alvorlige og langvarige bivirkninger bør meldes til kommunen. Da tar dere kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringer Koronatelefonen på  948 13 228 mellom klokka 08-11.