Onsdag har Randsfjorden begynt å synke igjen.

Flomtoppen ble nådd på 135,86 meter natt til onsdag. Klokken 13 onsdag ettermiddag er vannstanden på 135,84 meter. 

Rødt nivå

Den høye vannstanden innebærer fortsatt rødt farevarsel for flom. Rødt er det alvorligste nivået.

«Rødt farenivå er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur der hvor det er sendt ut rødt flomvarsel», melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på Varsom.no.

– Rødt nivå er svært alvorlig. Vi anbefaler derfor folk å holde seg unna flomområdene, uttaler flomvakten i NVE.

50-årsflom

Prognosene fra NVE tilsa at Randsfjorden skulle passere 136 meter igjen. 

Under ekstremværet Hans var Randsfjorden på sitt høyeste 136,08 meter, ifølge NVE. Det var klokken åtte lørdag 12. august. Før regnværet i helgen, var vannstanden nede på 135,45 meter.

Nivå over 135,53 meter tilsvarer 50-årsflom i Randsfjorden.

Bildet er tatt fra en gangsti. Rett fram ser man at den er flommet over. Til venstre i bildet ser man en flomstor elv. I det fjerne ser man en jernbaneovergang.
Moselva gikk over sine bredder igjen søndag. Foto: Jevnaker kommune

Tips i forbindelse med flom

Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

 • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene
 • bratte skråninger med løsmasser fordi skred kan utløses
 • båtkjøring på fjorden (og i elver med flom) fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
 • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du ser bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

 • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
 • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
 • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Kilde: Varsom.no

Slik forbereder du deg på flom: 

 • Rydd hagen for løse gjenstander.
 • Flytt eller sikre større gjenstander som båt eller campingvogn.
 • Rens takrenner, avløpsrør og sluk.
 • Rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren.
 • Lukk vinduer og dører godt igjen.

Kilde: Sikker Hverdag, en nettside levert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Deres side om flom-forberedelser kan du se ved å trykke her.

Mer informasjon

Du kan følge med på vannstanden i tilnærmet sanntid ved trykke her.

Farevarslene for Jevnaker fra NVE og Meteorologisk institutt kan du følge med på ved å trykke her.

Trenger du hjelp? Dette er kontaktpunktene

 • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113
 • Kommunens vakttelefon for kritiske hendelser knyttet til vei, vann og avløp er: 905 73 979
  • Ring dette for:
   • Større hendelser på og langs kommunale veier.
   • Bekker og elver som går over sine bredder og som kan medføre store konsekvenser.
   • Ved fare for større ras eller utglidninger.
 • Ved skader på og/eller hendelser ved fylkesvei og europavei: ring 175
 • Har du skade på din private eiendom eller har vann i kjelleren, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og eventuelt rørlegger for pumping. Har du fått vann inn i hus, vurder å slå av sikringen.