Uke 23

 • Vi har satt 4.544​ vaksinedoser
 • 1.864 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vaksinering uke 23

Vi vaksinerer torsdag 10. juni. På grunn av lav forsendelse av Pfizer har vi sett oss nødt til å skyve på noen personer som skal ha dose 2 til enten uken før eller etter. 75% av dosene som settes denne uken er dose 2. De som innkalles til dose 1 er hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 8. Prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 55 år. Her er doseringsintervallet 9 uker.

 

Vaksinering uke 24

Vi vaksinerer torsdag 17. juni. Vi har fått informasjon om at vi mottar ca. 240 doser med Moderna og 200 doser med Pfizer. Halvparten skal brukes til å sette dose 2. Vi vil her hovedsakelig innkalle nye personer fra prioriteringsgruppe 8 og 9. Prioriteringsgruppe 9 er personer fra 54 til 45 år. Her er doseringsintervallet 9 uker.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.661 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø. Det er rundt 1.700 personer over 18 år, i Jevnaker kommune, som ennå ikke har registrert seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.
Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.


Oversikt på doseintervall

Regjeringen har den 7. juni endret doseringsintervallet for personer i prioriteringsgruppe 8 og utover, fra 12 uker til 9 uker. De av dere som har satt opp dose 2 etter 12 uker kan få endret dette til 9 uker dersom dere ønsker. Vi vet at mange nå har planlagt sommerferie og annet i forhold til deres vaksinering. Derfor endrer vi fra 12 uker til 9 uker for de om ønsker/ber om dette.

Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no, eller be om endring av dose 2 når du kommer til vaksinering for dose 1.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (9 UKER)

10. JUNI

22. JULI

12. AUGUST

17. JUNI

29. JULI

19. AUGUST

24. JUNI

5. AUGUST

26. AUGUST

1. JULI

12. AUGUST

2. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

9. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

16. SEPTEMBER

 


Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Hvor langt har vi kommet i vaksineringen?

Gruppe 1, 2, 3 og 4B er fullvaksinert. Vi er også snart ferdig med fullvaksineringen av prioriteringsgruppe 4A og helsepersonell. Prioriteringsgruppe 5, 6, 7 og 8 har enten fått, eller blitt innkalt til dose 1. Vi har startet innkalling i prioriteringsgruppe 9. Prioriteringsgruppe 9 er omfangsrik, og det vil ta 2-3 uker til med innkalling til dose 1 her. Vi kan nå bruke inntil 10% av vaksinedosene til helsepersonell. Dette vil eventuelt være nyansatte.
Informasjon om prioriteringsgruppene finner du her; https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Vi har startet utsendelse av invitasjon til å sette seg opp på time selv

Ettersom vi nå har sikret prioriteringsgruppene til og med 7 (med risiko), har vi nå startet med at vi sender invitasjon til å sette seg opp på time, i stedet for å tildele time. Dette for å gi innbyggerne våre litt større valgfrihet og fleksibilitet gjennom sommeren også.

Dersom utsendt tidspunkt ikke passer, så gjør du ingenting, da vil du gå tilbake til køen, og bli invitert til neste vaksineringsdag som publiseres. Når du setter deg opp til vaksinering, så setter du deg opp både til dose 1 og 2. For å få invitasjon er det en forutsetning om at du har registrert deg i vaksinekø.

 

Ikke møt opp i vaksinasjonslokalet dersom du ikke har time

Vi opplever at det kommer personer til vaksinasjonslokalet som ikke har time, med ønske om å bli vaksinert. På grunn av nøye logistikk for å sikre smittevern, og at vi som jobber i vaksinasjonslokalet er opptatt med vaksinering, oppfordrer vi innbyggere heller til å ta kontakt med oss på andre tidspunkter.

 

Egenerklæring til vaksinasjon

Er ferskvare, og skal fylles ut både på dose 1 og dose 2. Vi opplever at mange ikke har fylt dette ut når de kommer til vaksinasjon. Dette medfører en risiko for at vaksinasjon ikke kan gjennomføres som planlagt, og at vaksineringsarbeidet blir lite effektivt og forsinket.

 

Vaksinesertifikat Korona

Vi får en del henvendelser om å skrive ut vaksinasjonsbevis. Et eventuelt vaksinasjonsbevis fra Jevnaker kommune vil ikke være gyldig i forhold til reise. Nasjonale helsemyndigheter arbeider i disse dager med å få en slik løsning klar, og vaksine/koronasertifikater vil da bli tilgjengelig på helse.norge.no.
Vi ber derfor innbyggerne våre om å følge med på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Uke 22

 • Vi har satt 3. 997 vaksinedoser
 • 1. 569 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vaksinering uke 22

Vi vaksinerer onsdag 2. juni og torsdag 3. juni. Onsdag skal vi sette ca. 240 doser Moderna – alle dose 1. Her innkalles hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 45 år. Torsdag skal vi sette ca. 305 doser Pfizer, der det meste er dose 2.

 

Vaksinering uke 23

Vi vaksinerer torsdag 10. juni med ca. 90 doser Pfizer og 240 doser Moderna. På grunn av lav forsendelse av Pfizer har vi sett oss nødt til å skyve på noen personer som skal ha dose 2 til enten uken før eller etter. 75% av dosene som settes denne uken er dose 2. De som innkalles til dose 1 er hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 8.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.534 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.
Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

2. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

 

Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Besluttet omfordeling av vaksineforsyning

Vi har fra tidligere fått melding om at vi må regne med en dobling av vaksinedoser til kommunene i juni og juli, sett opp mot vaksineforsyningen i april.

Men så vil Jevnaker kommune være av de kommuner som fra uke 23 vil få færre vaksinedoser i 7 uker, for så å få dette igjen i fra uke 30. Det er da en forventning om at vi skal ta inn igjen det tapte i løpet av 3 uker. Dette jobber vi med for å få på plass. Men dette betyr at det vil være færre som får tilbud om vaksine i ukene 23 til 29, men at fra uke 30 så vil det bli veldig mange som blir tilbudt vaksine.

Uke 21

 • Vi har satt 3. 572 vaksinedoser
 • 1. 257​ personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi vaksinerer torsdag 27. mai.

Vi skal sette ca. 420 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2. De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6 og 7. (De er i alderen 45-54 år og 18-44 år. Begge med underliggende sykdommer/tilstander.)
Minner om at de som får dose 1 denne uken innkalles 8. juli til dose 2.

 

Vaksinering uke 22

Vi vaksinerer onsdag 2. juni med Moderna.
Her vil ca. 240 personer få dose 1. Vi har innkalt hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Vi skal også vaksinere med Pfizer torsdag 3. juni. Her vil det hovedsakelig være vaksinering med dose 2, men også noen nye fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Prioriteringsgruppe 7 er personer fra 44 til 18 år med underliggende sykdom, og prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 55 år. Personer i prioriteringsgruppe 7 innkalles 15. juli for dose 2. Personer i prioriteringsgruppe 8 innkalles 26. august for dose 2.

 

Meld fra om du ikke kommer til oppgitt time!

Det er litt for mange som melder fra for sent at de ikke kommer til vaksinetime, eller ikke møter opp. Dette skaper en god del arbeid for oss, da vi først må finne ut av om personer som ikke møter, har glemt vaksinetime eller om de er syke osv. Så må vi ringe nye personer, og vi opplever at det er flere som ikke har anledning når vi ringer på kort varsel. Dersom du av ulike grunner IKKE kan møte til vaksine, så meld dette før kl. 12.00 samme dagkorona@jevnaker.kommune.no eller ring 469 47 673. Fra kl. 12.00 er vi opptatt i vaksinelokalet, og vi har problemer med å ta telefoner.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3484 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

27. MAI

8. JULI

19. AUGUST

2. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

 

Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Besluttet omfordeling av vaksineforsyning

Vi har fra tidligere fått melding om at vi må regne med en dobling av vaksinedoser til kommunene i juni og juli, sett opp mot vaksineforsyningen i april.

Men så vil Jevnaker kommune være av de kommuner som fra uke 23 vil få færre vaksinedoser i 7 uker, for så å få dette igjen i fra uke 30. Det er da en forventning om at vi skal ta inn igjen det tapte i løpet av 3 uker. Dette jobber vi med for å få på plass. Men dette betyr at det vil være færre som får tilbud om vaksine i ukene 23 til 29, men at fra uke 30 så vil det bli veldig mange som blir tilbudt vaksine.

Uke 20

 • Vi har satt 3 207 vaksinedoser
 • 986​ personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi vaksinerer torsdag 20. mai.

Vi skal sette ca. 390 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2.
De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6, ellers dose 2 for personer som er i prioriteringsgruppe 4. Prioriteringsgruppe 6 er personer med underliggende sykdom (kriterier fastsatt) i alderen 54 til 45 år.

 

Vaksinering uke 21

Vi vaksinerer torsdag 27. mai. Vi skal sette ca. 420 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2. De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6 og 7.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3339 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Dette er ca. 60% av kommunens innbyggere over 18 år. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø. Når vi kommer til innkalling til prioriteringsgruppe 8 så vil inviterte kunne sette opp time til vaksine selv. Så lenge vi vaksinerer i prioriteringsgruppene til og med 7, tildeles time.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

20. MAI

1. JULI

12. AUGUST

27. MAI

8. JULI

19. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

 

Vi minner om at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet.
Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

Uke 19

 • Vi har satt 2 997 vaksinedoser
 • 884 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Vi vaksinerer her i overgangen mellom prioriteringsgruppe 5 og 6.
 • I uke 19 mottar vi ca. 200 doser med Pfizer og Moderna der rundt halvparten er til dose 2. 
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi får en mindre vaksineforsyning denne uken enn de foregående ukene. Vi mottar rundt 90 doser med Pfizer, og det blir stort sett satt kun som dose 2. Vi får ca. 120 doser med Moderna. Vaksineringsdag blir her onsdag 12. mai. Vi vaksinerer denne dagen i overgangen mellom prioriteringsgruppe 5 og 6, samt helsepersonell.

Prioriteringsgruppe 6 er personer med underliggende sykdom (kriterier fastsatt) i alderen 54 til 45 år.

Uke 18

 • Vi har satt 2 735 vaksinedoser
 • 674 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år)
 • Nå er vi i gang med vaksinereringen av prioriteringsgruppe 4. Gruppe 4 er innbyggere i alderen 74 til 65 år, og innbyggere i alderen 64 til 18 år meldt inn med høy risiko fra fastleger. Gruppe 4 er en stor gruppe, ca. 700 personer, så det vil gå i hvert fall ut april.
 • I uke 16 mottar vi ca. 270 doser med Pfizer. 
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no