Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Politikk

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret i Jevnaker består av 19 medlemmer som er valgt av befolkningen gjennom kommunestyrevalg. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, mens varaordføreren er ordførerens stedfortreder. 

Hvilke politiske utvalg og komiteer kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være, er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av kommunestyret. Kommunestyret velger også medlemmene. 

Aktuelt