Kommunal heder tildeles ungdom som har bosted i Jevnaker og som på en positiv måte har gjort seg bemerket utover kommunens grenser innen musikk, dans, drama, idrett, politikk m.m.

Kommunal heder deles ut til ungdom mellom 12 og 25 år, men kommunestyret kan ved spesielle forhold, dispensere fra disse grensene.

Kommunal heder kan fortrinnsvis mottas kun en gang for samme prestasjon, men samme person kan motta kommunal heder for nye prestasjoner. 

Kommunestyret bygger sin avgjørelse på innkomne forslag. Organisasjoner  og/eller enkeltpersoner bør innen 15. januar, ha anledning til å fremme begrunnede forslag  på kandidater.

Lag/foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å fremme begrunnede forslag på unge talentfulle kandidater som kan kvalifiseres til kommunal heder til ungdom. Alder og prestasjoner må oppgis. Forslagene sendes Jevnaker kommune.

Kommunal heder for ungdom som består av gavesjekk, diplom og blomster deles ut ved en passende høytidelig anledning.

Tildigere mottakere av heder til ungdom

2002

Maren Haugli

2003

Aleksander Rønning

Maren Haugli

Marius Ulseth

Tor Arve Magnussen

2004

Øyvind Sogn

Julie Therese Lund

Thomas Fillinger Hovde

Sverre Haugli

2005

Ida Charlotte W. Nicolaysen

Are Luke Muggerud

2006

Marius Rolstad

Lars Westend Høgnes

2008

Aase Wang

Yo Hsiung Su

Anders Svenskerud

2009

Sol Elisabeth Larsen

Magnus Winger

Madeleine Brørby Fivelsdal

2011

Jens Bjertnæs

Solveig Nuin Stephens

Tommy Ruden Bakken

2012

Eskil Korneliussen

Kim Oyva Jarva

Kristin Bjellum

2014

Marie Bakken Haugli

Kai Sindre Gunderhuset

Frida Glemmestad

Thorleif Bratvold

2015

Kristian Balswick
Marit Krogvold Eriksen

2016

Nora Christophersen

Leonardo Pereira

Anne Ingeborg Sogn Øiom

Johanne Bjertnæs

2017

Magnus Bakken Haugli

Natalie Midtsveen

Magnus Tuv Myhre

2018

Sondre Midtsveen

Morgan Brit Knaplund

Didrik Wilkens

2019

Leah Møller

Jonas Jensen

2023

Kaia Holmen

Sandra Stepanenko Nilsen

Elling Broberg

Bjarte Bjertnæs