Musikk

Kulturskolen tilbyr profesjonell undervisning og faglig oppfølging på følgende instrumenter:

 • Piano
 • Gitar (akustisk/elektrisk)
 • Ukulele
 • Bass
 • Sang
 • Slagverk (trommer og perkusjon)
 • Trekkspill
 • Treblås (saksofon, klarinett, tverrfløyte)
 • Messing (kornett, trompet)

Kulturskolen tar også imot søknader på andre instrumenter som vi i dag ikke har tilbud om, slik at vi ser hva innbyggerne ønsker av musikkopplæring.

Musikkundervisningen følger skoleåret, og eleven gis i utgangspunktet ukentlig undervisning á 22,5 minutter. Undervisningen kan også foregå i samspillgrupper og ensembler. Kulturskolens mål er å sikre den enkelte elev faglig progresjon og personlig utvikling uansett forutsetninger.

Anbefalt oppstart: 3. klasse eller eldre.
Kulturskolen har instrumenter til utleie.

UNDERVISNINGSSTED
Storgata 24, Musikkfløyen

Musikklek

Musikklek et et gruppe tilbud til barn i barnehagealder hvor man har fokus på sang og musikk.

Musikklek et et kurs over 12 uker pr. semester.

Oppstart av høstens kurs i september. 

Musikklekgruppe for barn født i 2018 og 2019 Tirsdag kl. 16.30-17.00
   

 

Barnekor

Er du glad i å synge og ønsker å synge sammen med flere? Da skal du se at KOR er noe for deg.

Undervisningen er tilpasset elevenes alder, nivå og musikalske interesser.

Kjernerepertoaret er knyttet til norske og engelskspråklige artister, tradisjonelle sanger til årstidene samt  repertoar til ulike konsertene i regi av Kulturskolen i løpet av undervisningsåret. 

Det sosiale vektlegges, og man bør være glad i å synge og opptre når man blir med i koret.

Alder 2.-6.klasse
Varighet 45 minutter
Tidspunkt Tirsdager kl. 18.00 - 18:45
Sted Kulturskolen, Storgata 24

 

Teater

Teatergruppene jobber med de fleste av teaterets uttrykk - skuespillerteknikker, bevegelser, improvisasjon, scenografi, manus, musikk osv.  

Gjennom arbeidet med teater som kunstnerisk uttrykksform skal elevene:

 • oppleve glede ved å delta i skapende prosesser sammen med andre
 • utvikle sin egen uttrykksform gjennom aktiv utforsking og utøving med kropp og stemme som uttrykksmidler i samspill med andre
 • utvikle ferdigheter i skuespillerkunst
 • få et positivt forhold til bevegelse og egen kropp
 • gjøre erfaringer med teaterets ulike virkemidler og uttrykksmidler 

Foruten egne prosjekter vil teatergruppene samarbeide med de andre kunstuttrykkene i kulturskolen.

Undervisningen følger skoleåret

UNDERVISNINGSSTED: 
Storgata 24, Speilsalen

 

Teater 2.og 3. klasse Tirsdag 17:30 - 18:30
Teater 4.og 5. klasse Tirsdag 18:30 - 19:30
Teater 6.-videregående  Tirsdag 15:15 - 17:15

 

Dans

Kulturskolen har fem aldersinndelte dansekurs.

Dansekurset varer i 12 uker pr. semester . Kursene passer for alle, om du er helt ny eller har erfaring fra tidligere.
Vi legger til rette for at timene skal være lærerike for alle som ønsker å delta på kurs.  
Vi jobber med både danseteknikk og ikke minst lærer vi en – to danser pr. semester  som vi viser fram ved semesterslutt. Elevene er får også mulighet til arbeide med koreografi.

Dans  6.-7. klasse Torsdag 15:30 - 16:20
Dans  5.klasse Torsdag 16:25 - 17:15
Dans  1.og 2.klasse Torsdag 17:25 - 18:15
Dans  3.og 4. klasse Torsdag 18:30 - 19:20
DANCE Ungdom Torsdag 19:30 - 20:20

 

Visuell kunst

Er du interessert i tegning, maling, fotografi eller film?

Her arbeider vi kreativt med forskjellige kunstformer som tegning, maling, tre og keramikk. Vi arbeider også med digitale verktøy som foto, film, grafisk design og bildebehandling.

Gjennom arbeidet med ulike materialer/teknikker skal elevene:

 •  Oppleve skaperglede i arbeidet med ulike kunstuttrykk, teknikker mm
 • Utvikle sin visuelle uttrykksevne, fantasi og formsans
 • Lære å gi form til egne ideer, opplevelser og uttrykksformer
 • Møte profesjonell kunst som gir kunnskap og inspirasjon til egne skapende evner
 • Kjenne til prosessen fra idé til ferdig produkt

UNDERVISNINGSSTED
Storgata 24

Visuell kunst  1.- 3. klasse Torsdag 17:30-18:30
Visuell kunst  4.- 7. klasse Torsdag 18:30-19:30
Visuell kunst  8.-10. klasse Torsdag 15:15 - 17:15

 

Band

Har du lyst til å spille i band?

Du kan velge om du ønsker å spille gitar, bass, slagverk, piano eller synge.

Gitarister må ha noe forkunnskap for å kunne delta

Band 5.-10.klasse                      Tirsdag kl. 18.30-19.15
Band 8.-10.klasse Onsdag kl. 18.35-19.20