Alle friske gravide er anbefalt å følge et standard program. Ved behov kan det blir flere konsultasjoner. 

Jordmor kan gi verdifull informasjon og veiledning, og planlegge oppfølgingen i svangerskapet sammen med deg som er gravid og din partner.

Vi følger Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen.

Dette omfatter tilbudet:

 • Jordmor følger deg gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialhelsetjenesten (sykehus) ved behov.
 • Den første konsultasjonen bør være så tidlig som etter bekreftet graviditet, og jordmor setter av god tid til første konsultasjon.
 • Ved hver konsultasjon sjekkes blodtrykk, urinen, etter hvert lytter jordmor på fosterets hjertefrekvens, måler livmorens vekst og undersøker barnets leie.
 • Jordmor kan sende henvisning om tidlig ultralyd, rutineultralyd og søke om fødeplass på sykehuset.
 • Du kan snakke om gleder og bekymringer som opptar deg.
 • Du får veiledning i temaer som omhandler levesett, kosthold, svangerskap, forberedelse til foreldrerollen, fødsel, amming og barseltiden. 
 • Partner er velkommen til å delta på svangerskapskonsultasjonene.

Forberedelser til fødsel

Jordmor gjennomfører fødselsforberedende samtale med fokus på individuelle behov. 

Økt kunnskap og bevisstgjøring om hva som skal skje bidrar til at man føler seg tryggere, er bedre forberedt og lettere kan være delaktig i det som skjer i fødselen.

Ringerike sykehus tilbyr fødselsforberedende kurs.

Dette holdes av erfarne jordmødre og barnepleiere.

Kurset vil ta for seg:

 • Forberedelse til fødsel og barseltid
 • Praktisk informasjon
 • Ammeundervisning og barselinformasjon
 • Omvisning på fødeavdelingen

Les mer om kurset hos Ringerike sykehus.

Etter fødsel

Jordmor tilbyr hjemmebesøk og kontroll etter fødsel.