Tilbudet omfatter

  • Jordmor følger deg gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være så tidlig som mulig etter bekreftet graviditet. Det etterstrebes å få satt opp timeavtale innen en ukes tid.
  • Det er ønskelig at partner deltar i konsultasjonene, men dette er opp til hver enkelt. (Grunnet Covid-19 avtales dette direkte med jordmor)
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass og ultralyd.
  • Du kan snakke om gleder og bekymringer som opptar deg.
  • Du får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, og forberedelse til foreldrerollen.

Kurs og veiledning

Jordmor tilbyr kurs/veiledning i temaer som fødselsforberedende kurs og om barseltiden. Grunnet Covid-19 bortfaller kurstilbud. Veiledning gis under konsultasjonene.

Fødselsforberedende kurs: 
Fokuseres det på den normale fødselsprosessen og hjelper dere å få en økt bevisstgjøring av kroppens egne ressurser. Økt kunnskap og bevisstgjøring om hva som skal skje bidrar til at man føler seg tryggere, er bedre forberedt og lettere kan være delaktig i det som skjer i fødselen.

Om barseltiden, amming og barnet:
Riktig sugeteknikk er avgjørende for vellykket amming og jordmor vil vise veiledning i teknikker som bidrar til økt opplevelse av mestring når dere kommer hjem. Kunnskap om amming vil gi dere mer forståelse av den nyfødtes behov for næring og å takle utfordringer.

På disse kursene legger vi opp til at du møter også andre gravide.

I tillegg har jordmor et tilbud etter fødsel med mulig hjemmebesøk og kontroll etter fødsel

Covid-19

Generell informasjon under Covid pandemi:
Har den gravide, barn eller partner symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer, skal du /dere ikke komme til timen.
Ta kontakt per telefon eller e-post så finner vi en ny time.