Varsel

De fleste vil få tekstmelding fra kommunen. 

Enkelte, som for eksempel de som har reservert seg mot digitale henvendelser samt borettslag, vil få informasjon i postkassen.

Frister

Fristen for å lese av vannmåleren varierer ut fra hvilken måte du er blitt kontaktet på. 

Alle frister er nå ute. Avlesning for 2023 er stengt.

Jeg har fått tekstmelding, hva gjør jeg?

Du får en tekstmelding når det er tid for å lese av vannmåleren. 

Obs! Tekstmeldingen er sendt fra et uvanlig langt nummer (14 siffer). 

Har du flere vannmålere, vil du få én melding per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig melding med riktig avlesning.

Målernummeret er en unik ID for akkurat din vannmåler. Denne skal sikre at du kan rapportere din vannmålerstand på tekstmelding. Denne meldingen er ikke mulig å videresende. 

Les av vannmåleren din og svar på tekstmeldingen kun med tallene på vannmåleren før komma. Dersom du sender inn flere svar på samme melding, er bare siste svar gjeldende. 

 

Hvis du ikke har svart innen fristen

Dersom du ikke har svart innen siste frist på tekstmelding, vil du motta et brev. Se mer om dette i avsnittet «Jeg har ikke fått tekstmelding, hva gjør jeg?».

Jeg har ikke fått tekstmelding, hva gjør jeg?

Har du vannmåler, men ikke fått tekstmelding fra oss er det sannsynligvis fordi vi ikke har telefonnummeret ditt i systemet vårt. 

Da vil du motta et brev i din digitale postkasse. Er du reservert mot digital post fra det offentlige, vil du motta brevet i din fysiske postkasse. 

Brevet inneholder informasjonen du trenger for å melde inn vannforbruket ditt til oss. 

Tilsvarende brev sendes til de som ikke har besvart tekstmelding innen siste frist.

Du rapporterer vannforbruket ditt elektronisk på leseav.no. Da må du ha koden som står på brevet om vannmåleravlesning. 

Vi anbefaler også å legge ved telefonnummeret ditt, slik at du får tekstmelding neste gang.

Hvis du ønsker, kan du oppdatere kontaktinfo og reservasjonsstatus i Kontakt- og reservasjonsregisteret

 

Dersom du ikke ønsker å rapportere målerstanden din elektronisk, kan du:

  • Levere svarslippen til servicetorget på Jevnaker samfunnshus, Kirkegata 6. Servicetorget er åpent mellom klokka 10 og 14 på hverdager.
  • Levere svarslippen i postkassen utenfor samfunnshuset i Kirkegata 6.
  • Du kan også returnere svarslippen i posten, men da må du selv betale porto. Adressen er Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Diverse spørsmål og svar

Hvem har ansvaret for å lese av vannmåleren?

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand blir rapportert inn til kommunen.

Vannmåleren er kommunens eiendom, men det er huseier som er ansvarlig for at den ikke blir skadet eller blir borte. Les mer i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr.

 

Jeg får ikke lest av vannmåleren fordi det er så vanskelig å komme til

Det er huseiers ansvar å sørge for at vannmåler er tilgjengelig for avlesning. Hvis det er vanskelig å se hva som står på vannmåleren, kan du be om hjelp fra for eksempel familie, venn eller nabo.

 

Huset står tomt, må jeg lese av vannmåleren?

Du må lese av vannmåleren selv om bolig, fritidsbolig, næringsbygg eller lignende ikke er i bruk. Hvis du ikke sender oss dette, vil forbruket bli stipulert.

 

Jeg har lest av og forbruket mitt er veldig høyt. Jeg mistenker lekkasje. Hva gjør jeg?

Vannlekkasjer er dyrt og vi anbefaler å lese av vannmåleren regelmessig for egen kontroll – for eksempel en gang i måneden. Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet. 

Lekkasje er huseiers eget ansvar og blir belastet abonnenten. Utbedring skjer for eiers regning og ved mistanke om lekkasje bør rørleggerfirma kontaktes.

 

Blir avlesningen min kontrollert for feil?

Vi kontrollsjekker de fleste måleravlesninger, men gjør oppmerksom på at vi ikke klarer å fange opp alle.

For eksempel vil du bli kontaktet hvis vi oppdager at:

  • Du har skrevet for mange tall
  • Avlesningen viser et vesentlig større forbruk enn tidligere
  • Du registrer «0» (null) i avlesningen, og vi ikke forstår hvorfor

Dersom du får en henvendelse fra oss er det ditt ansvar å melde tilbake det vi spør etter.

 

Nummeret på vannmåleren min stemmer ikke med nummeret på tekstmeldingen jeg har fått

Vennligst kontakt oss ved å sende en e-post til vannmaler@jevnaker.kommune.no.

 

Jeg får ikke registrert forbruket fordi det er lavere enn på forrige avlesning

Får du ikke registrert avlesningen ber vi deg ta kontakt ved å sende en e-post til vannmaler@jevnaker.kommune.no.

 

Kan vannmåleren fryse?

Ja. Vannmåleren må være plassert i et frostfritt rom. Som regel er den montert i tilknytning til hovedkrana, som også trenger frostfrie omgivelser. Hvis vannmåleren fryser i stykker, blir huseier belastet for kostnaden.

 

Jeg har flere vannmålere og mottar flere meldinger til samme mobiltelefonnummer, hvordan skal jeg sikre at rapporteringen blir riktig?

Har du flere vannmålere og du mottar tekstmelding til samme telefonnummer, må du være sikker på at du svarer med riktig vannmålerstand på riktig melding. 

Vannmålernummeret skal framgå av meldingen. Har du problemer med dette kan du vente med rapportering til du får vannmåleravlesningskort i posten. Deretter kan du rapportere vannforbruket ditt elektronisk på leseav.no. Du må ha koden som står på vannmåleravlesningskortet for å kunne rapportere på internett.

 

Jeg har røde tall/tall bak komma på min måler, hvordan rapporterer jeg det?

Ingen skal rapportere tall bak komma/røde tall, kun de hele tallene før komma. Målerne har normalt fem siffer, og det er disse som skal rapporteres.

 

Hvordan vet jeg at meldingen har kommet fram?

Når du svarer på tekstmeldingen vil du få en svarmelding med informasjon om hva som er rapportert inn. 

Det er ikke nødvendig å ringe for å sjekke om vi har mottatt disse meldingene.

Det er heller ikke nødvendig å rapportere skriftlig per brev eller e-post i tillegg til rapportering på tekstmelding.

 

Jeg har ikke mobil og kan ikke motta tekstmelding, hvordan får jeg da rapportert?

De som ikke er registrert med telefonnummer i våre systemer, på 1881, Gule sider eller lignende, vil få vannmålerskjema tilsendt via digital postkasse eller i posten en stund etter at øvrige abonnenter har fått tekstmelding.

 

Hvorfor må jeg ha vannmåler?

Kommunen skal tilby sine innbyggere et trygt og godt drikkevann, sikre tilgang på slukkevann hvis det brenner, og skal sørge for at det er etablert tilfredsstillende renseløsninger for avløpsvannet. Den kommunale vann- og avløpstjenesten kan i henhold til lovverket, være selvfinansierende, dvs. at kommunen da skal drive tjenestene i balanse (selvkost).

Kommunestyret fastsetter gebyrene årlig på bakgrunn av beregnede drift- og vedlikeholdsutgifter for tjenestene. For å beregne vann- og avløpsgebyrene kan kommunen kreve at tjenestene skal betales etter målt forbruk.

 

Hvor får jeg tak i vannmåler?

Installasjon av vannmåler må skje av et godkjent rørleggerfirma. De vil sørge for bestilling av vannmåler. Bestillingsskjema for vannmåler skal fylles ut og leveres kommunen i forkant av målerutlevering.

Her bestiller du vannmåler.

Derfor skal i hovedsak også rørleggeren være den som kvitterer ut måler. I spesielle tilfeller kan abonnenter kvittere ut måleren under forutsetning av fremlagt ordrebekreftelse fra godkjent rørlegger.

Det er kunden som selv bestemmer hvilken autorisert rørlegger de ønsker å benytte. Alt vann til forbruk skal måles.

Dimensjonene  ½”,  ¾” vil normalt ligge på lager. Andre dimensjoner til for eksempel næringsbygg må bestilles før henting.

Ved spørsmål om utlevering av vannmåler kan du ringe tlf: 409 00 290. Vannmåler kan hentes på Bergermoen, i Musmyrveien 55 mellom kl. 7 og 14 på hverdager.

 

Jeg finner ikke svar på mitt spørsmål og trenger hjelp

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med Jevnaker kommune på telefon 61 31 57 00 eller send en e-post til vannmaler@jevnaker.kommune.no.

Oversikt over tidligere forbruk

For å se oversikt over tidligere avlesninger, må du logge inn på denne siden.

Her velger du den aktuelle eiendommen, og deretter vannmåler. 

På denne siden finner du også annen informasjon knyttet til din eiendom. Dette er en del av selvbetjeningsløsningen Min kommune.