Fremtidsfullmakt

Noen ønsker å bestemme hvem sin medhjelper skal være når man ikke lenger er i stand til å ivareta egen økonomi eller rettslige interesser i hverdagen. Dette kan for eksempel være hjelp til å betale regninger, søke om tjenester eller andre forhold. 

Du kan selv ta ansvar for dette ved å lage en framtidsfullmakt. Du finner skjema på forskjellige sider på nettet. Et eksempel finner du hos Statsforvalteren.

Du finner mer informasjon om fremtidsfullmakt på Statsforvalterens sider.

Testament

Ønsker du å bestemme over fordeling av dine verdier etter din død, kan du selv lage et testament. Det er viktig å ivareta formkravene til testamenter for at det skal være gyldig. 

Du kan finne veiledning og maler på nettet, eller oppsøke advokat for bistand til opprettelse av testament. 

Sjekkliste

Medhjelper

 JANEI
Har du verdier som må forvaltes?  
Har du regninger som skal betales?  
Har du søknader til det offentlige som må fylles ut?  
Har du behov for at noen ivaretar dine interesser dersom du selv ikke skulle være i stand til dette i fremtiden?  

Får du mange «JA», kan det være at du bør se om framtidsfullmakt er aktuelt for deg.

Testament

 JANEI
Har du verdier du ønsker å fordele etter din død?  
Har ingen barn som arver deg?  
Ønsker du å regulere hvem som får etter din død?  

Har du ingen barn, kan du fritt opprette testament og bestemme hvem din arving skal være. Opprette du ikke testament vil arven går til dine slektninger. 

Får du «JA» på de øvrige spørsmålene, bør du vurdere om testament er aktuelt for deg. Dette kan en advokat gi deg råd om.