Forskriften trer i kraft 10.06.2022. Samtidig oppheves forskrift 2022-01-31-179 om fiske i Randsfjorden med tilløpselver og -bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Innlandet og Viken.
Trykk på lenken og du kommer direkte til lenken om fiske i Randsfjorden.

Trykk på lenken og du kan lese de lokale forskriftene som gjelder i vår region.