Mål for prosjektet

Å hindre utenforskap ved å bidra til inkludering, varig positiv endring, livsmestring og glede på skole, fritid og arbeidsplass.

  • Prosjektet skal ha sterk involvering fra barn og unge.
  • Skal støtte en ytterligere helhetlig tilnærming til forebyggingsarbeidet i kommunen.
  • Bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom ulike instanser.
  • Bedre kartlegging av ungdommens utfordringer og behov.
  • Utvikle nye tjenester og tilbud for barn og unge i Jevnaker kommune sammen med involverte innbyggere.
  • Systematisk samarbeid med frivillig sektor i planlegging og utvikling av tiltak.