Målet med tjenesten er at kommunens innbyggere skal kunne oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse.

Ansvarsområder

  • Forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Kartlegging,  behandling, trening, veiledning
  • Habilitering og rehabilitering
  • Faglig ansvar for hjelpemidler og tilpasning av bolig / omgivelser

Tjenesten skal bistå barn og voksne som pga. sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har problemer med å utføre hverdagsaktiviteter. Utgangspunktet er spørsmålet: Hva er viktig for deg?

Fysioterapi

Fysioterapi er et tilbud til deg som har behov for å forebygge og behandle funksjonsproblemer som oppstår som følge av smerter, skader og sykdom eller medfødte årsaker. Det er også et tilbud til deg som har eller står i fare for å få helseproblemer relatert til bevegelse eller vansker med å mestre daglige gjøremål.

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Jevnaker fysikalske institutt har fire privatpraktiserende fysioterapeuter og du tar selv kontakt med Instituttet for time:

  • Eirik Lager
  • Anders Linnestå
  • Beate Ruden
  • Bente Velsand
  • Tor Arve Magnussen

Jevnaker fyiskalske institutt
Storgata 15
3520 Jevnaker
613 11 131

Den kommunale fysioterapitjenesten er for brukere i alle aldre som trenger fysioterapi og bor hjemme eller i institusjon, og ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på fysikalske instituttet. Fysioterapeutene jobber på arenaene hjem, barnehage, skole og kommunale institusjoner. 
Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av fysioterapeut.

Dersom du er usikker på hvilke fysioterapitilbud som er rett for deg kan du kontakte oss på telefon for veiledning. Vi har to fysioterapeuter i kommunale stillinger:

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Ole B. Bergersvei 1
3520 Jevnaker

Ergoterapi

Ergoterapi kan være til hjelp hvis du opplever at sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter og gjøremål. Hjelpen gis blant annet gjennom kartlegging, tilrettelegging, veiledning og tilpasning av hjelpemidler.

Ergoterapeutene jobber på arenaene hjem, barnehage, skole, arbeidsplass og kommunale institusjoner.
Ergoterapeutenes mål er at barn og voksne skal kunne mestre hverdagen og delta i samfunnet på mest mulig selvstendig grunnlag.

Kommunen har tre ergoterapeuter:

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.