Om barnehagen

Nesbakken barnehage har et stort mangfold som vi er stolte av. Her møtes ulike individer og ulike ytringer i respekt for det som er forskjellig. Vi er privilegerte som kan lære så mye av hverandre.

Nesbakken barnehage består nå av tre avdelinger. De heter Hompetitten, Bakvendtland og Nøtteliten. 

Barnehagen ligger rett ved Randsfjord kirke med gangavstand til Nesbakken, Jevnaker sentrum, med butikker, bibliotek, Hadeland Glassverk og turområdet Moesmoen.

Vår visjon er: Nesbakken barnehage – det er her jeg hører til! 
Vi legger vekt på felles opplevelser og et systematisk arbeid med språk. Barn lærer best når de er naturlig motiverte og kan erfare selv. Leken er en samværsmåte og en grunnleggende væremåte for barn. Leken er spontan og selvvalgt, og en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom.

Åpningstider

Nesbakken barnehage er åpen fra kl 06.45 til kl 16.15

Dagsrytme og rutine

Dagsrytmen:

06.45: Barnehagen åpner

06.45 – 08.30: Medbragt frokost til de som vil spise i barnehagen/frilek på avdelingen

09.00: Alle barna må være på plass i barnehagen

09.00 – 09.30: Barnemøte/morgensamling

09.30: Aktiviteter/grupper/tur

11.00 – 11.30: Lunsj. Nøtteliten spiser ca 10.30

11.30: Påkledning/bleieskift/soving

12.00 – 14.00: Frilek ute/inne

14.00 – 14.30: Ettermiddagsmat

14.45 - 16.15: Frilek ute/inne/bleieskift

16.15: Barnehagen stenger

Årsplan

En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og inneholdet styres av flere planer. Lov om barnehager og rammeplan er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å oppfylle barnehagelovens bestemmelser om innhold i barnehagen.

Årsplan 2022 - 2025 del 1 Nesbakken barnehage

Årsplankalender Nesbakken barnehage 2023-2024

Lurt å vite om Nesbakken- informasjonsskriv til deg som har barn som er nye i Nesbakken barnehage.

Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage er et konsept som er utviklet for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Jevnaker kommune er en trafikksikker kommune.

Det gir ingen garanti for at det ikke vil skje ulykker i fremtiden, men gjennom høyere bevissthet hos ansatte, barn og foreldre vil risikoen bli mindre.