Pris for en barnehageplass

Det koster 3000 kroner per måned for en full barnehageplass i de kommunale barnehagene i Jevnaker. I tillegg kommer betaling for mat. Fra 1. august 2024 reduseres prisen til 2000 kroner per måned for en full barnehageplass.

Foreldrebetaling reguleres av forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og eiers fastsetting av satser med bakgrunn i regelverket. Det er innført en sentral makspris for betaling av opphold i barnehage, og denne fastsettes av storting og regjering i det enkelte års statsbudsjett.

Du betaler for elleve måneder i året. 

 

 

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage får du få søskenmoderasjon. Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss og bor i samme husholdning. 

Moderasjonen er som følger:

30 prosent for barn nummer 2.

Barn 3 og ytterligere barn: Gratis

 

Redusert foreldrebetaling

Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det må søkes hvert år. 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Dersom barnet ditt har full barnehageplass og husstanden tjener mindre enn 550 000 kroner kan du søke om redusert foreldrebetaling. 

Fra august 2024 kan du søke om redusert foreldrebetaling hvis husstandens samlete inntekt er mindre enn 366 667 kroner.

Du søker her: Visma Flyt foresattportal

Dersom du lurer på hvordan du fyller ut skjemaet om foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i barnehagen i Visma Flyt Barnehage, kan du trykke her. 

Husk å legge ved skattemelding eller annen dokumentasjon på inntekt.

Mer om redusert foreldrebetaling på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Har du barnehageplass i en nabokommune, men bor i Jevnaker kommune, kan du søke redusert betaling og gratis kjernetid ved å fylle ut skjemaet du får ved å følge denne linken.

Gratis kjernetid

Barn i familier med lav inntekt kan har rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Du må søke om gratis kjernetid.

Tilbudet gjelder alle 2-, 3-, 4-, 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Familier med lavere samlet inntekt enn 615 590 kroner kan søke om gratis kjernetid. Fra august 2024 kan familier som tjener mindre enn 642 700 kroner søke gratis kjernetid.

Du kan søke digitalt her: Visma Flyt foresattportal

Dersom du lurer på hvordan du fyller ut skjemaet om foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i barnehagen i Visma Flyt foresattportal, kan du trykke her. 

Dersom du bor i Jevnaker og har barnehageplass i en annen kommune, kan du søke redusert betaleing og gratis kjernetid ved å fylle ut skjemaet du får ved å følge denne linken.

Husk å legge ved skattemelding eller annen dokumentasjon på inntekt.

Du må legge ved skattemelding for alle de voksne i husstanden eller annen dokumentasjon på inntekt.