Jevnaker kommune har egen veterankontakt.
Det er kommunalsjef for sentraladministrasjon, Ragnhild Collet-Hanssen.
Hun treffes på e-post: rach@Jevnaker.kommune.no

Veteranplan

Jevnaker kommunen ønsker å være en god kommune å bo i og en god vertskommune for Forsvaret og andre organer. Vi ønsker å vise anerkjennelse og forståelse for veteraners og familiers situasjon.

Forsvaret har gjennom mange år hatt stor aktivitet i Ringeriksregionen og har vært en stor arbeidsgiver. Mange i befolkningen har vært tilknyttet Forsvaret – som militær-, sivilt ansatt eller familie. I dag er det ikke så mange militære arbeidsplasser lokalisert i vårt område, men det er fortsatt en del som pendler til Oslo regionen og Sessvoll/Gardermoen.

Den første veteranplanen for Jevnaker kommune ble vedtatt i veteranplan i april 2021. Senere startet et arbeid med felles veteranplan for ringeriksregionen. Denne ble vedtatt og lansert i 2023.

Målet med planen er å styrke rutiner for oppfølging av den enkelte veteran og deres familier. Samtidig er det viktig å invitere til at den kunnskap og erfaring som veteraner har, kan bli benyttet til det beste for lokalsamfunnene.

Begrepet «veteran» favner både personer som deltok i hjemlige operasjoner under 2. verdenskrig og personer som har deltatt i internasjonale operasjoner, inkludert fredsbevarende eller fredsopprettende oppdrag, fra andre verdenskrig og fram til i dag. De som har vært i utenlandsoppdrag for politiet og Utenriksdepartementet i regi av Forsvaret, regnes også som veteraner.

Du kan laste ned veteranplanen for Ringeriksregionen i pdf-format ved å trykke her