• hjelp til personlig stell og egenomsorg
  • sårstell
  • veiledning og opplæring til økt egenmestring
  • hjelp med medisiner
  • oppfølging i forhold til ernæring

Når du søker om helsetjenester i hjemmet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk til deg for å gjøre en faglig vurdering. Vurderingen gjøres på grunnlag av din søknad, dine egne ressurser og ditt behov for hjelp.  

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.