Hva kan du få hjelp til?

Vanlige eksempler på hva tjenesten kan inneholde:

  • alminnelig rengjøring av rom som er i dalig bruk
  • sengetøyskift
  • vask av tøy ved innlevering til JORS
  • hjelp til å bestille mat og husholdningsvarer

 

Hvordan søke tjenesten:

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.