Om tilbudet

Jevnaker kommune kjøper voksenopplæringstjenester fra Lunner kommune. På Roa ligger Gran og Lunner voksenopplæring. Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og grunnskole for voksne. Hvis du trenger voksenopplæring, kontakter du oss i Jevnaker kommune. Her kan du søke om mer norskopplæring eller grunnskole.

På nettsidene til Lunner kommune kan du lese mer om tilbudet: Gran og Lunner voksenopplæring