Om tilbudet

Jevnaker kommune kjøper voksenopplæringstjenester fra Lunner kommune. 

Gran og Lunner voksenopplæring ligger på Roa. 

Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og grunnskole for voksne. Hvis du trenger voksenopplæring, kontakter du oss i Jevnaker kommune. Her kan du søke om mer norskopplæring eller grunnskole.

Du kan lese mer om tilbudet på nettsidene til Lunner kommune. 

Du kan også lese mer om arbeidet til bosettings- og integreringsteamet i Jevnaker kommune.