Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er et fast beløp du får hver måned som en godtgjørelse for noen av de timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. 

Tenk over dette før du søker

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Krav til søker

  • Den pleietrengende må bo hjemme
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende, og gjelde nødvendige oppgaver
  • Du må ha søkt om Hjelpestønad fra NAV

Både bruker og kommunen må vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpealternativer.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.