Kommunalteknisk norm gjelder for samtlige kommunale veier-, vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg), samt overvannsanlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold i ettertid.

Denne ble vedtatt i kommunestyret 17.11.2022 i sak 97/22.

Kommunalteknisk norm han du lese her