Om tilbudet

Det gis SFO-tilbud ved Bergerbakken skole og Toso skole fra 1.august til 1.juli.
Åpningstiden er 07.00-16.30.
Det gis tilbud om SFO i høst- og vinterferien, men ikke i jul- og påskeferien. SFO er stengt på skolens planleggingsdager. Se på skoleruta for nærmere opplysninger.

I SFO skal barn utvikle sin sosiale kompetanse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom både selvvalgte og organiserte aktiviteter. SFO skal legge til rette for lek, læring, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Barn med funksjonenedsettelser skal gis gode utviklingsvilkår.

Ekstra dager i SFO

Under forutsetning av at det ikke utløser ekstra bemanning, vil det for barn som allerede har SFO-plass være mulig å kjøpe seg ekstra økter på ordinære skoledager. Det er særskilt påmelding innen gitte frister til alle ferie- og undervisningsfrie dager.

Ta kontakt med SFO-leder hvis dere har behov. 

Planleggingsdager

Personalet har 5 planleggingsdager pr. år. SFO har da stengt.