Om legetjenesten

Legetjenesten i Jevnaker består av tre legekontor og en kommuneoverlege. Den kommunale legetjenesten tar hånd om behandling og forebygging, smittevern, miljørettet helsevern, og organisereringen av daglegevakt.

 

Daglegevakt sommeren 2022

Uke 26

Mandag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Tirsdag Dr. Sajid Arain 61 31 54 30
Onsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Torsdag Dr. Sajid Arain 61 31 54 30
Fredag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00

Uke 27

Mandag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Tirsdag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Onsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Torsdag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Fredag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00

Uke 28

Mandag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Tirsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Onsdag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Torsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Fredag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50

Uke 29

Mandag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Tirsdag Dr. Sajid Arain 61 31 54 30
Onsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Torsdag Dr. Sajid Arain 61 31 54 30
Fredag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00

Uke 30

Mandag Dr. Sajid Arain 61 31 54 30
Tirsdag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Onsdag Dr. Sajid Arain 61 31 54 30
Torsdag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Fredag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50

Uke 31

Mandag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Tirsdag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Onsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Torsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Fredag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00

Uke 32

Mandag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Tirsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Onsdag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Torsdag Dr. Sajid Arain 61 31 54 30
Fredag Jevnaker legegruppe DA 61 31 55 50

Jevnaker legegruppe DA

Besøksadresse:
Grønlandsvegen 3, 3520 Jevnaker

Telefon:
61 31 54 50

Telefonen er åpen på hverdager 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

NB: Kontoret er feriestengt følgende dager: 7/7, 18/7, 2/8, 5/8 og 8/8.

Åpningstider:

08:00 til 15:00

Bestilling av timer og fornying av resepter

Samfunnshuset legekontor

Besøksadresse:
Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Telefon:
61 31 58 00

Telefonen er åpen på hverdager 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

NB: Kontoret er feriestengt følgende dager: 20/7 og 9/8.

Åpningstider:

08:00 til 15:00

Bestilling av timer, resepter og andre henvendelser kan gjøres på nett på siden pasientsky.no eller du kan laste ned Pasientsky-appen til din mobil.

Lege Sajid Arain

Besøksadresse:
Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Telefon:
61 31 54 30

Telefonen er åpen på hverdager 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

NB: Feriestengt uke 27,28 og 31, i tillegg er kontoret stengt 1/7, 22/7, 29/7 og 12/8.

Åpningstider:

08:30 til 15:00

Legevakt

Daglegevakt

Hverdager fra kl. 08-15 ivaretas øyeblikkelig hjelp-funksjon av kommunens leger. 

Mandag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Tirsdag Dr. Sajid Arain 61 31 54 30
Onsdag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50
Torsdag Samfunnshuset legekontor 61 31 58 00
Fredag Jevnaker legegruppe DA 61 31 54 50

Ferie og kurs kan gi endringer, dette opplyses det om ved henvendelse til aktuell legekontor.

 

Legevakt kveld/helg/natt

Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal.

Legevakten leier lokaler av Ringerike sykehus. Inngang via poliklinikken.
Besøksadresse: Trygstadveien 8, 3511 Hønefoss. 
Ring alltid før du møter opp 116 117 (mellom kl 15-08)

Hvis du vil lese mer om Ringerike interkommunale legevakt, se Ringerike kommune sin hjemmeside

Kommunal akutt døgnplass (KAD)

KAD er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for behandling, observasjon og pleie. Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelse i spesialisthelsetjenesten (sykehus) når dette ikke er nødvendig, ut fra en medisinsk vurdering. Innleggelsen er kortvarig og gis i inntil 72 timer. Det er legevakt som henviser.

Tannhelse og tannleger

Jevnaker tannklinikk
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.00
Adresse: Skolebakken 5, 3520 Jevnaker
Telefon: 61 02 12 00
E-post: jevnaker.tannklinikk@viken.no

Les mer på Viken fylkeskommune sin hjemmeside

Må du komme i kontakt med tannlegevakta: Les mer her

Vaksiner

Vaksinering foregår som regel ved legekontorene og helsestasjonen, avhengig av hvilken type vaksine det er.

Barnevaksinasjon
Les om barnevaksinasjon på Helsenorge sin hjemmeside

Reisevaksinering
Les om reisevaksinering på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside

Influensavaksine
Les om influensavaksinen på Helsenorge sin hjemmeside

"Mine vaksiner"
Ved å logge inn i Min Helse (helsenorge.no) kan du se en oversikt over vaksiner du har fått f.o.m. 1995 og frem til idag. Du får også oversikt over vaksiner på barna dine (når de er under 16 år).
Les mer og logg deg inn her: MinHelse

Pasientforløp

Mange pasienter får behandling og oppfølging både på sykehus og i kommunen de bor i. Vestre Viken helseforetak og kommunen samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Ulike sykdommer og skader har ulik utredning, behandling og oppfølging. Dette kan beskrives i såkalte pasientforløp, som gir oversikt over hva som skjer før, under og etter behandling. Målgruppen for pasientforløpene er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Vi har i samarbeid med Vestre Viken og brukerrepresentanter beskrevet noen viktige pasientforløp.

På Vestre Vikens nettsider finner du beskrivelser av pasientforløpene i sin helhet.