Om legetjenesten

Legetjenesten i Jevnaker består av to legekontorer og en kommuneoverlege. Den kommunale legetjenesten tar hånd om behandling og forebygging, smittevern, miljørettet helsevern, og organisereringen av daglegevakt.

Jevnaker legegruppe DA

Besøksadresse:
Grønlandsvegen 3, 3520 Jevnaker

Telefon:
61 31 54 50

Ekspedisjonstid mandag – fredag: 08:15 – 11:45 og 12:45 – 14:45

Telefonen er betjent:
Mandag, tirsdag og torsdag: 08:30-10:30 og 13:00-14:30
Onsdag og fredag: 08:00-12:00 og 12:30-15:00

Hjemmeside: Jevnaker legegruppe

Åpningstider:
8.00 – 15.00

Bestilling av timer og fornying av resepter

Samfunnshuset legekontor

Besøksadresse:
Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Telefon:
61 31 58 00

Telefontid:
Mandag, tirsdag og torsdag: 8.00–11.15 og 12.15–15.00
Onsdag og fredag: 8.30–11.00 og 12.30–14.00

Åpningstider:
8.10–15.00

Bestilling av timer, resepter og andre henvendelser kan gjøres på nett på siden pasientsky.no eller du kan laste ned Pasientsky-appen til din mobil.

Hjemmeside: Samfunnshuset legekontor

Legevakt

Daglegevakt

Hverdager fra kl. 8.00 – 15.00 ivaretas øyeblikkelig hjelp-funksjon av kommunens leger. 

MandagSamfunnshuset legekontor61 31 58 00
TirsdagSamfunnshuset legekontor61 31 58 00
OnsdagJevnaker legegruppe DA61 31 54 50
TorsdagSamfunnshuset legekontor61 31 58 00
FredagJevnaker legegruppe DA61 31 54 50

Ferie og kurs kan gi endringer, dette opplyses det om ved henvendelse til aktuell legekontor.

 

Legevakt kveld/helg/natt

Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal.

Legevakten leier lokaler av Ringerike sykehus. Inngang via poliklinikken.
Besøksadresse: Trygstadveien 8, 3511 Hønefoss. 
Ring alltid før du møter opp 116 117 (i tidsrommet kl. 15.00 – 8.00)

Hvis du vil lese mer om Ringerike interkommunale legevakt, se Ringerike kommunes hjemmeside.

Kommunal akutt døgnplass (KAD)

KAD er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for behandling, observasjon og pleie. Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelse i spesialisthelsetjenesten (sykehus) når dette ikke er nødvendig, ut fra en medisinsk vurdering. Innleggelsen er kortvarig og gis i inntil 72 timer. Det er legevakt som henviser.

Vaksiner

Vaksinering foregår som regel ved legekontorene og helsestasjonen, avhengig av hvilken type vaksine det er.

Barnevaksinasjon
Les om barnevaksinasjon på Helsenorges hjemmeside

Reisevaksinering
Les om reisevaksinering på Folkehelseinstituttets hjemmeside

Influensavaksine
Les om influensavaksinen på Helsenorges hjemmeside

Kikhostevaksine
Les om kikhostevaksinering for gravide på denne siden

«Mine vaksiner»
Ved å logge inn i Min Helse (helsenorge.no) kan du se en oversikt over vaksiner du har fått f.o.m. 1995 og frem til idag. Du får også oversikt over vaksiner på barna dine (når de er under 16 år).
Les mer og logg deg inn her: MinHelse

Pasientforløp

Mange pasienter får behandling og oppfølging både på sykehus og i kommunen de bor i. Vestre Viken helseforetak og kommunen samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Ulike sykdommer og skader har ulik utredning, behandling og oppfølging. Dette kan beskrives i såkalte pasientforløp, som gir oversikt over hva som skjer før, under og etter behandling. Målgruppen for pasientforløpene er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Vi har i samarbeid med Vestre Viken og brukerrepresentanter beskrevet noen viktige pasientforløp.

På Vestre Vikens nettsider finner du beskrivelser av pasientforløpene i sin helhet. 

 

Bytte fastlege

Dersom du har behov for å bytte fastlege gjør du det via sidene til Helsenorge.no. Trykk på lenken og du kommer rett til Jevnaker hos Helsenorge.no.

Tannhelse og tannleger

Jevnaker tannklinikk
Klinikken er for tiden stengt.

Det jobbes for å gjenåpne klinikken. Informasjon om status finner du hos Akershus fylkeskommune.

Har du behov for å komme i kontakt med tannlegevakta, finner du informasjon her.