Hva er nødvarsel?

Nødvarsel er en tjeneste fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Varsel sendes til alle mobiltelefoner i et definert område som er

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • kompatible (oppdatert med nødvendig programvare) for å motta Nødvarsel

Teknologien for å motta nødvarsler er innbygget i de fleste moderne mobiltelefoner, og aktiveres automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS. Du kan også selv aktivere dette under Varslinger på Iphone og under Sikkerhet og nødsituasjoner på Android.

Du trenger ikke å registrere deg eller laste ned noe for å motta varsler.

Tjenesten kommer i tillegg til de vanlige varslings- og informasjonskanalene.

Se informasjonsfilm om Nødvarsel fra DSB under: 

Slik oppleves Nødvarsel

Når du mottar et nødvarsel vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i rundt ti sekunder. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og lignende vil bli overstyrt.

Hør lyden ved å trykke på denne lenken.

En tekst dukker opp på skjermen. Språket følger språkinnstillingene på telefonen din.

Hvis telefonen din støtter tekst til tale, kan du også få varselet lest opp.

Testes jevnlig

Hvert halvår testes Nødvarsel.

Dette gjøres

  • den andre onsdagen i januar
  • den andre onsdagen i juni

Testen gjøres av to hovedgrunner:

  • Befolkningen skal bli kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel
  • Sikre at systemet fungerer som det skal

Slik fungerer testen

Man kan ikke skru av Nødvarsel, men dersom du ikke ønsker å bli omfattet av testen må du sette telefonen i flymodus eller skrud den helt av i god tid før og etter tidspunkt for testing. 

Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Nødvarsel-testen sendes ut av politiet. 

Teksten i varselet vil fortelle deg at dette er bare en test.

Informer gjerne familie og omgangskrets som kanskje ikke har fått med seg at det kommer en test. Det kan være eldre, barn eller personer som ikke forstår norsk.