Om barnehagen

Nordby gardsbarnehage er en ekte gardbarnehage og eies av Mari Bjertnæs og Bjørge Endrerud

Barnehagen ligger inne på tunet til garden Nordby, på vestsida av Randsfjorden. Områdene rundt garden, som beiteområder, jorder, skogen og Nordbytangen er i flittig bruk.

Barnehagen består av tre avdelinger. Kælva, Lamunga og Stabbursgruppa. Stabbursgruppa har oppmøtested i stabburet på garden. De har en 7seter og en 9 seter tilgjengelig å er ofte på turer. Hytta på Tverrsjøen er et av stedene som brukes flittig.

Kælva og Lamunga har oppmøtested i gapahuk og barnehage. De benytter seg da av lavo, gapahuk og garden. Hverdagen dreier seg om lek og gode opplevelser rundt i nærområde.

På Nordby deltar barna på en naturlig måte i fòring og stell av to-og firbeinte venner. Barnehagen har ansvaret for kaniner, høner og vaktler hele året, 5-6 griser og sauer i sommerhalvåret. Garden har også ammekuer, hvor store og små kan følge med på kalving, kuslepp og alt som skjer.

Åpningstider

Barnehagen har åpent fra klokka 07-1630.

Dagsrytme og rutiner

Dagsrytmen i Nordby gardsbarnehage styres mest etter barnas behov. Samtidig som vi har en kjernetid fra ca 09.00-14.30 I dette tidsrommet er det ulike aktiviteter tilpasset barna. Samt lunsj, soving og ettermiddagsmat.

 

Årsplan

Årshjulet

Her kan du lese barnehagens nye årsplan: Gårdsplan 2021

Vedtekter

Nordby gardsbarnehage er en privat barnehage og har derfor egne vedtekter. Her er barnehagens vedtekter.