Kulturprisen kan tildeles , som har bidratt til å inspirere og fremme kulturaktivitet.

Kulturprisen kan også deles ut til enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger, firmaer eller institusjoner.

Tildelingen avgjøres av Jevnaker kommunestyre, som bygger sin avgjørelse på innsendte forslag.  Alle kan foreslå kandidater til kulturprisen.  Lag og foreninger oppfordres særlig til å komme med forslag. Frist: 15. februar.

Send inn ditt forslag på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no eller ved brev til Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Kulturprisen deles ut ved en passende høytidelig anledning og består av gavesjekk, diplom og blomsterhilsen.

Tidligere mottakere av kulturprisen

1978 Brynhild Andersen
1979 Thorleif Hovde
1980 Sigri og Kolbjørn Gunnerød
1981 Knut Rambøl
 1982 Arne Hansen
 1983 Karin og Ragnar Andersen
 1984 Torbjørn Torgersen
 1985 Arne Brorson
 1986 Kirsten og Kristian Øiom
 1987 Jevnaker historielag
 1988 Reidar Bisgaard
 1989 Kari Ruud Flem
 1990 Arne Fegri
 1991 Hadeland Glassverks musikkorps
 1992 Knut Åge Engh
 1993 Jevnaker allmenning
 1994 Ballangrudkomiteen
 1995 Galleri Roenland
 1996 Einar Inge Eidsaunet
 1997 Jevnaker Røde Kors
 1998 Pårørendegruppa ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
 1999 Arne Jon Jutrem
 2000 Morgendagens menn
 2001 Kistefos-Museet
 2002 Jevnaker korforening
 2003 Kari Desserud
 2004 Morten og Ole Kr. Hoelsveen
 2005 Kåre Jenshagen
 2006 Thomas Møller
 2007 Reidar Aarflot
 2008 Kjellaug og Geir Olsen
 2009 Unthouchables Hard Rock Club
 2010 Trine Myrmo og Arne Hellum
 2011 Peder Rolstad
 2012 Steffen Olimb
 2013  Sigmund Bjørklund
 2014  Jens Andreas Dahl
 2016  Jevnaker ungdomskorps
 2017  Christina & Bjarne Oure
 2018  Stiftelsen Randsfjordfestivalen
 2019  Christen Sveaas
2020 Kristin Haugli
2022 Jevnaker Jeger og Fiskerforbund
2023 Friskis & Svettis