Slik registrerer du deg

Du registrer deg digitalt via linken her:vaksinekø

Dette gjør du:

  1. Du logger deg inn med BankID.
  2. Du kan velge om du vil registrere deg selv, eller hjelpe en annen.
  3. Svar på enkle spørsmål om alder, yrke og helse.
  4. Du får en bekreftelse på SMS om at du er registrert.
  5. Alle i vaksinekøen blir satt i prioritert rekkefølge, etter nasjonale anbefalinger (se avsnitt under om "Hvem prioriteres først?").
  6. Etter hvert som vaksinene kommer inn til kommunen, vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Det kan ta tid før det er din tur.
  7. Når det er din tur, kan du få time i løpet av noen få dager.
  8. Trykk da på lenken du har fått på SMS for å bestille timer.
  9. Du skal ha to doser med vaksine. Velg derfor to tidspunkt med tre ukers mellomrom, i samme bestilling.
  10. Bestillingen din bekreftes på SMS.


Apotekene på Jevnaker setter vaksiner.
Dersom du ønsker å bestille time for vaksinering hos apotekene på Jevnaker så kan du bestille vaksine digitalt her: Apotek 1 vaksinekø.

Slik hjelper du andre til å registrere seg

Du har mulighet til å registrere andre i vaksinekøen, hvis vedkommende ønsker hjelp fra deg. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en venn, eller en du er verge for.

Du logger deg fortsatt på med din egen BankID. Deretter kan du velge om du vil registrere deg selv, eller en annen.

Velger du å registrere en annen enn deg selv, må du fylle inn opplysninger som fødsels- og personnummer, navn og informasjon om helse. Når du velger hvilken rolle du har overfor den du registrerer, får du opp en meny med ulike valg.

Det er viktig å legge inn telefonnummeret til den som skal kontaktes ved tilbud om vaksine. 

For barn over 12 år

Husk at du har muligheten for å registre barnet ditt i vaksinekø fortløpende når det fyller 12 år.
For registrering bruk linken over til vaksinekøen.
NB! På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjema være fylt ut og tas med, link: samtykkeskjema.

Jeg tror jeg gjorde en feil i registreringen?

Hvis du har registrert deg i vaksinekøen, men har registrert feil opplysninger kan du gjerne registrere deg på nytt. Du kan registrere deg flere ganger og det vil alltid være siste registrering som gjelder.

Hvorfor bruker Jevnaker kommune digital registrering?

Den digitale vaksinekøen er det systemet som Jevnaker kommune, i likhet med mange andre kommuner, har valgt for digital registrering i vaksinekø, innkalling til time, journalføring og overføring av data til SYSVAK. SYSVAK er det nasjonale registeret for gitte vaksiner i Norge. Vi er pålagt å registrere alle gitte vaksiner i dette systemet.
I tillegg er Helseboka integrert opp mot Helsenorge.no, der du kan hente ut ditt vaksinasjonskort.

Jevnaker kommune valgte å ta i bruk dette systemet i midten av mars. Når du sjekker inn i systemet via lenken som er lagt ut på kommunens hjemmeside får du spørsmål som avgjør i hvilken prioriteringsgruppe du skal vaksineres. Dersom du er over 65 år får du ingen spørsmål om underliggende sykdom, da din alder gir høyere prioritet i vaksinasjonskøen enn underliggende sykdom. Når vi skal gi deg time til vaksinasjon søker vi opp navnet ditt (vi har lister på alle innbyggere født i 1955 og tidligere, og har mottatt lister fra fastleger for prioritering i gruppe 4B, 5, 6 og 7).

Dersom du ikke har registrert deg, får vi ikke gitt deg time til vaksinasjon.
Og må gå videre på listen.

Vi vil etter hvert forsøke å ringe opp personer over 65 år som ikke har registrert seg, men dette vil ta tid, da det betyr mye arbeid for oss.

Egenerklæring

Når du mottar time, vil det vedlagt i SMS ligge en lenke du kan logge deg på for å fylle ut egenerklæringen for vaksinasjon digitalt. Dersom du ikke får til dette, vil vi hjelpe deg med det når du ankommer til vaksinasjon.

Det som er en risiko ved å ikke fylle ut egenerklæringen før du ankommer lokalet er at du ikke får tatt vaksine. Dette gjelder dersom du har tatt enkelte blodfortynnende medisiner, eller om du har risikofaktorer som gjør at vi må ha økt beredskap for å vaksinere deg som vi da ikke har vært kjent med i forkant.

Sikring av personvernet

Før vi tok i bruk denne løsningen gjennomførte vi to risikoanalyser. Helseboka er et journalsystem, og er funnet godkjent i forhold til GDPR reglementet (data/personvern sikkert). Det er også integrert opp mot de statlige løsningene HelseNorge.no og SYSVAK.

Som helsepersonell er forpliktet til å føre journal etter helsepersonellovens § 39, og vi er pålagt å føre alle vaksinasjoner i SYSVAK. Derav kan vi ikke gi vaksine dersom vi ikke samtidig fører journal og pålagte registreringer.