Om barnehagen

Bergerbakken barnehage satser på uteliv og bruker turområder i nærmiljøet flittig. Turområdene er utstyrt med lavvoer, grillhytte og gapahuk.

Barnehage består av fire avdelinger. De heter Stubbetrolla, Soltrolla, Småtrolla og Klatremusene.

Vi legger stor vekt på et trygt og individuelt tilbud. Derfor er avdelingene inndelt etter alder, og kompetansen fordelt slik at de voksne skal gløde sammen med barna.Vår visjon er «Her vil jeg være».
Visjonen gjelder for alle, om du er barn, foreldre eller ansatt.

 

Åpningstider

Bergerbakken barnehage er åpen hver dag fra klokka 07-16.30.

Dagsrytme og rutiner

07:00
Barnehagen åpner
Barna som ønsker det kan spise frokost frem til kl. 8.45.
For at barna skal få ro til å spise og ha mulighet til å spise ferdig, bør barn som skal spise være her senest kl. 8.00

09:00
Barnemøter på alle avdelinger

09:30
Aktivitet / tur

10:30 /11:00
Mat
Etter mat begynner legging på Småbasen.
De barna som ikke sover går etter hvert ut.

14:00
Ettermiddagsmat.
Alle avdelinger går ut etter mat når det er forhold til det, eller har aktiviteter inne til barna blir hentet.

14:30
Alle barna skal være tilbake i barnehagen.

16:30
Barnehagen stenger.

  • Alle barn og foreldre skal være ute av døren innen kl. 16.30. 
  • Alle tidene med unntak av åpning og stenging er ca. tider. 
  • Varighet av barnemøtet kan variere, men skal være ferdig til 09.30. 
  • Tidspunkt på måltid kan variere +/- 30 minutter

Årsplan

En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og innholdet styres av flere planer. Lov om barnehager og rammeplan er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å oppfylle barnehagelovens bestemmelser om innhold i barnehagen.

Årskalender Bergerbakken barnehage 2023-2024

Årsplan 2023-2025

En trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage er et konsept som er utviklet for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Jevnaker kommune er en trafikksikker kommune.

Det gir ingen garanti for at det ikke vil skje ulykker i fremtiden, men gjennom høyere bevissthet hos ansatte, barn og foreldre vil risikoen bli mindre. 

Bergerbakken barnehage har utformet et dokument, hvor kriterier, barnehagens dokumenter, det pedagogiske arbeidet og foreldrerollen i arbeidet med trafikksikkerhet tas opp.