Slik søker du redusert foreldrebetaling

Du trenger disse vedleggene:

  • Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen). Denne må legges ved søknaden som dokumentasjon på husholdningens inntekter. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.
  • Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.
  • Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.
  • Du kan søke redusert foreldrebetaling ved å bruke lenken under til Visma Flyt skole - innloggingsside. Du må logge deg inn med bank-id.
  • Når du er inne trykker du på søknader og velger redusert foreldrebetaling. Der får du mer informasjon.

Trykk på lenken under, logg inn og søk:

Visma Flyt skole

Varighet

  • Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din. Vedtaket er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.
  • Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Gratis SFO-tilbud til 1. og 2.klassinger

Elever i 1. og 2. klasse fikk fra høsten 2023 12 timer gratis SFO. 3.klasse vil omfattes av ordningen fra august 2024.

Foreldrene kan selv velge økter på SFO. Ved fakturering vil 6 økter være gratis på Bergerbakken SFO og 6 økter og 1 time være gratis på Toso SFO. Tida som er gratis utgjør 12 timer ved begge skolene.

Man behøver ikke søke om gratis SFO i 12 timer.