Kreftkontakt

Kreftkontakten kan bistå med:

 • å løse utfordringer knyttet til hjemmesituasjon
 • planlegge tilrettelegging av hjemmet og bistand til å skaffe hjelpemidler
 • organisere bistand av hjemmesykepleie
 • samtale om situasjon, diagnose, behandling og medisiner
 • gi råd og veiledning til pårørende og pasient før, under og etter kreftbehandling
 • gi råd og veiledning i forbindelse med bivirkninger du opplever under eller etter behandling
 • være en kontaktperson i kommunen

Kreftkontakten kan ikke bistå med akutt helsehjelp.

Sykepleier i hjemmetjenesten kan ta i mot beskjeder og formidle kontakt alle ukedager fra kl. 08-15 på telefon 409 11 883.

Send gjerne en e-post så tar kreftkontakten kontakt med deg for avtale.

Tidsbegrenset opphold - lindrende behandling

Disse plassene er i 4. etg. på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, institusjon på avdeling Fjellheim, med heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Målgruppen er personer som er hjemmeboende og som er i behov for lindrende behandling.

Oppholdet vil ha fokus på lindrende omsorg, symptombehandling, ro, verdighet og livsglede.

Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad, eller søknad begrunnet av helsepersonell.

Tildeles ved behov for:

 • Karlegging av behov for videre behandling og forsvarlig tjenestetilbud i hjemmet
 • Utredning og behandling av symptomer
 • Behandling og oppfølging av alvorlig syk og døende pasienter
 • Lindrende behandling

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.