Felles for alle veiene

Maks totalvekt: 50 tonn
Tillatt vognlengde: 18,75 meter
Bruksklasse vinter: Bk 10
Veigruppe for spesialtransport: ikke

 

Bestemmelser for kommunale veier med redusert tillatt aksellast i teleløsningen

I Jevnaker kommune gjelder følgende bestemmelser: 

  • Rutegående personaltransport, tanktranport av melk, transport av myse, kasein (protein), ferskt slakt (fisk eller kjøtt), ferskt pelsdyrfor (våtfor) i tank, smolt, bergingsbil, renovasjonsbil, udelbart gods og mobilkran tillates kjørt med 8 tonn aksellast på veger med nedsatt aksellast 6 tonn.
  • Udelbart gods og mobilkran tillates kjørt med 9 tonn aksellast på veier nedsatt til 8 tonn.
  • For transporter med unntak i henhold til pkt. 1 eller 2. ovenfor gis det ikke ytterligere tillegg for tvillingmonterte hjul eller luftfjæring.
  • Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger tillates brukt med full aksellast/nyttelat for den enkelte vei.

 

Tillatt aksellast og totalvekt 
Se bestemmelser om tillatte aksellaster og tillatt totalvekt i veiliste for riksveier. Se veiliste her.

Tillatt kjøretøy- og vogntogbredde 
Største tillatte kjøretøybredde på fylkes- og kommunale veier i Viken er 2,55 meter.

Bruksklasse Sommer 
Bruksklasse Sommer er veiens generelle bruksklasse, utenom periodene med spesiell vinteraksellast og eventuell nedsatt aksellast i teleløsningen.

Bruksklasse Vinter 
Spesiall vinteraksellast (Bk10) innføres på den tiden av året hvor veiene har økt bæreevne på grunn av frost. Tidspunkt for innføring og oppheving av spesiell (forhøyet) vinteraksellast kunngjøres ved annonsering.

Aksellast i teleløsningen

Det kan likevel bli inført restriksjoner på enkelte svake strekninger.Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilke aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger