Fra 01.01.2021 ble TT-ordningen en del av Viken fylkeskommune sitt ansvar for kollektivtransport.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan du søker på Viken fylkeskommune sin hjemmeside.