TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. Det er fylkeskommunen som behandler søknader om TT-kort.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan du søker på Akershus fylkeskommune sin hjemmeside.