Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm.

Hvem kan få trygghetsalarm

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

  • sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • reell fare for fall
  • problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Les mer om trygghetslarm i denne brosjyren: Trygghetsalarm

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.