Gang- og sykkelveien nedenfor Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (Jors) forsvant sammen med fylkesvei 245 Bakkavegen under ekstremværet Hans. 

Jevnaker kommune har forståelse for at dette skaper utfordringer for mange myke trafikanter. 

Fredag 25. august har det blitt satt opp gjerder og ryddet slik at det også er plass til gående ved den nye kryssløsningen mellom Bergerbakkvegen og fylkesvei 245 Bakkavegen.

Videre må man fortsatt gå Ole B. Bergers vei.

Det er også gjort andre endringer på omkjøringsveien nå inn mot helgen:

  • Området er markert som anleggsområde og dermed skiltet ned til 30-sone.

  • Det er lysregulering gjennom den nye kryssløsningen, hvor det nå er bare ett kjørefelt.

 

Mer informasjon

  • Arbeidet med å gjenoppbygge veien, og den kommunale infrastrukturen, er i gang. Arbeidet er omfattende. Det er anslått at veien kan gjenåpne i midten av november. For mer informasjon og dronevideo fra stedet, trykk her.
  • Kyteruddalen er avsperret grunnet vedvarende rasfare. Les mer om dette ved å trykke her.

Påminnelse til kjørende

Vi minner samtidig alle kjørende om å:

  • Holde lav fart! Du kjører gjennom et boligområde.
  • Respektere sperringer. Omkjøringen går ikke på noen gang- og sykkelveier.