Som følge av flommen og de skadene den påførte Kyteruddalen har området vært sperret av med sperrebånd.

Det er nå stt opp mer solide sperrer for å sikre området da det fortsatt raser i området.

Selv om bekken ikke lenger er en stor elv, er det fortsatt store bevegelser i grunnen.

Det er viktig at alle sperringer blir respektert. Sperringer betyr adgang forbudt.

  • Du kan lese mer om skadene på fylkesvei 245, og se dronevideo, ved å trykke her.
  • Du kan lese mer om omkjøringen for lokaltrafikken ved å trykke her

Bildet er en montasje av to bilder, som viser omtrent samme sted fra to forskjellige vinkler. Det til venstre viser store vannmasser mellom to voller, det til høyre viser at vannstanden har gått ned til nærmest en bekk.

«Elva» i Kyteruddalen er ikke lenger like stor. Bildet til venstre er fotografert om morgenen tirsdag 8. august, bildet til høyre på formiddagen mandag 14. august. Foto: Jevnaker kommune