Fylkeskommunen har bevilget 150 millioner kroner til reparasjon av fylkesveier i Viken.

– Vi ser her store skader som vil ta tid å reparere, og flere av skadene i Viken vil ta uker og måneder å utbedre. Det er viktig å komme raskt i gang, og prioritere riktig framover, og holde på til vi blir ferdig, sier Olav Skinnes til Viken fylkeskommunes nettside i forbindelse med Jevnaker-besøket, og fortsetter: 

– Jeg vil takke alle som står på for å løse utfordringene på fylkesveiene, og jobber med å reparere skadene.

Blir stengt i måneder

Veien raste ut og ble stengt tirsdag 8. august. Ifølge Viken fylkeskommune er rundt 70 meter av veien vasket bort. Byggeleder Halvard Nyland beskriver at det er behov for masse tilsvarende rundt 1500 lastebillass for å gjenbygge veien. 

Arbeidet med å reparere veien startet mandag. Dette arbeidet anslås nå å ta tre måneder. 
I tillegg til selve veien er det også ødeleggelser på kommunal infrastruktur.

Les hele artikkelen hos Viken fylkeskommune ved å trykke her.

Under kan du se dronevideo fra stedet, filmet tirsdag 15. august:

Video: Halvard Nyland, Viken fylkeskommune

Nytt kryss for lokaltrafikken

I løpet av mandag og tirsdag ble det etablert et nytt kryss like ved ras-stedet, for å lette den lokale omkjøringen. Det understrekes at denne er beregnet kun på lokaltrafikk, og at den er uegnet for tungtrafikk. Mer informasjon finner du ved å trykke her.