Uke 31

 • Vi har satt 7.236​ vaksinedoser
 • 2.821 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 85,3% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 48,6% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.

 

Vaksinering uke 31

Vi vaksinerer torsdag 5. august. Det skal settes 72 doser med Moderna og 196 doser med Pfizer. Det er mange som får sin dose 2 denne uken, og dose 1 gis til personer i alle grupper som nå har meldt seg til vaksine.

 

Vaksinering uke 32

Vi vaksinerer torsdag 12 august. Vi planlegger å kunne sette 210 doser med Pfizer og 120 doser med Moderna. Vi planlegger denne uken å åpne opp for Drop-in på ledige timer. Vi vil komme med mer informasjon om dette. Men målgruppen er da personer som skal ha dose 1, altså uvaksinerte.

 

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om snarest å ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no slik at vi får ordnet vaksinetime til deg.

Vi er nå i sluttfasen av vaksinering med dose 1. Det ser ut som vi fra uke 32 kun får tilsendt vaksinedoser til dose 2 i Jevnaker.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er fortsatt 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Men folkehelseinstituttet har meldt at kommunene kan forskyve doseringstidspunktet til å sette dose 2, 2 uker tidligere enn det som er oppsatt. I Jevnaker har vi ved ledige doser startet forskyvning av dose 2. Vi kontakter da den enkelte vi kan forskyve.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

4. NOVEMBER

Vi vaksinerer hver torsdag, til det tidspunktet den enkelte er innkalt til.

Vi oppfordrer til at du melder fra dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Barn i alderen 12-17 år med høy risiko kan vaksineres

I henhold til brev fra folkehelseinstituttet kan barn i alderen 12-17 år med høy risiko vaksineres. Med høy risiko nevnes organtransplanterte, kreftsyke, immunsvikt, nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft, Downs syndrom, kronisk lungesykdom, kronisk leversykdom, kronisk nyresykdommer, kronisk hjertesykdom, fedme eller diabetes.

Barn over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon. Dersom barnet er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge

Uke 30

 • Vi har satt 6.882​ vaksinedoser
 • 2.568 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Sist uke var det veldig mange som ikke møtte til timen sin, ombooket eller avlyste timen sin like før eller under vaksinering. Det medførte en del vanskeligheter for oss. Vi oppfordrer til at du melder fra dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Vaksinering uke 30

Vi vaksinerer torsdag 29. juli. Det skal settes ca. 108 doser med Moderna og ca. 287 doser med Pfizer. Det er mange som får sin dose 2 denne uken, og dose 1 vaksiner blir stort sett nå satt på personer i prioriteringsgruppe 10 og 11.

 

Vaksinering uke 31

Denne uken får vi ikke vaksinedoser, men vi får flere doser i uke 30 enn det vi kan sette, så de er flyttet til denne uken. Vi planlegger å sette ca. 190 doser med Pfizer og 72 doser med Moderna.

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om snarest å ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no slik at vi får ordnet vaksinetime til deg.

Vi er nå i sluttfasen av vaksinering med dose 1. Det ser ut som vi fra uke 33 kun får tilsendt vaksinedoser til dose 2 i Jevnaker.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er fortsatt 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

4. NOVEMBER

 

Barn i alderen 12-17 år med høy risiko kan vaksineres

I henhold til brev fra Folkehelseinstituttet kan barn i alderen 12-17 år med høy risiko vaksineres. Med høy risiko nevnes organtransplanterte, kreftsyke, nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft, Downs syndrom og kronisk nyresvikt- eller sykdommer. Dersom du, eller barnet ditt, er i denne kategorien, og ønsker vaksine, ta kontakt med oss eller fastlege.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid-vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 29

 • Vi har satt 6.513​ vaksinedoser
 • 2.530 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Vaksinering uke 29

Vi vaksinerer torsdag 22. juli. Det skal settes ca. 180 doser med Moderna og ca. 190 doser med Pfizer. De aller fleste som bor på Jevnaker har nå fått innkalling til vaksinasjon, med mulighet til å sette seg opp på time til og med 5/8.  Ansatte i barnehager, skoler og SFO i Jevnaker kommune har nå i hovedsak fått første vaksine. Det er noen få igjen. For å kalle inn disse, må de være registrert i vaksinekø i Jevnaker kommune, via vår hjemmeside.

 

Vaksinering uke 30

Vi vaksinerer torsdag 29.juli. Det skal settes ca. 180 doser med Moderna og ca. 245 doser med Pfizer. Vi har startet innkallingen til dette. Det er en del ledige doser denne dagen. De som har mulighet til å ta seg til vaksinasjonslokalet uten bil, bør gjøre det. Det blir fullt hus (og parkeringsplass) hos oss denne dagen.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 4.259 personer som har registrert seg i vaksinekø. Vi ser for oss at vi er ferdig med å sette dose 1 enten 5. august eller 12. august. Det er derfor viktig at de som ønsker vaksine, men som ikke har meldt seg ennå, nå registrerer seg. De som ikke er registrert der vil ikke motta innkalling for å få vaksine. De som ikke har mottatt innkalling til vaksinasjon bes om å ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker. Vi har ikke anledning til å endre doseringsintervallet etter ønske.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

22. JULI

2. SEPTEMBER

14. OKTOBER

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet.

 

Studenter

De som er hjemme på ferie på Jevnaker, kan få første vaksinedose mens de er her. Og andre dose på studiestedet. Når dere kommer tilbake til studiestedet, skal dere melde fra til den kommunen dere studerer hvilken dato dere fikk første dose. Dere vil så få tilbud om 2.dose der. Det er samtidig viktig at dere avbestiller 2.dose med vaksine på Jevnaker. Det gjør dere ved å sende en e-post til: korona@jevnaker.kommune.no

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge. For å få gyldig koronasertifikat i Norge, må vaksiner være registrert i Norge. Dette er ikke helsehjelp, men en service, som det må betales en egenandel for. Du vil ved kontakt med ditt fastlegekontor få informasjon om hva som kreves av dokumentasjon for å få foretatt denne etterregistreringen her i Norge.

Uke 28

 • Vi har satt 6.253​ vaksinedoser
 • 2.399 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Vaksinering uke 28

Vi vaksinerer torsdag 15. juli. Det skal settes ca. 120 doser med Moderna og ca. 231 doser med Pfizer. Det er i hovedsak prioriteringsgruppe 10 som er kalt inn. Vi fortsetter også å vaksinere ansatte i barnehager, skoler og SFO i Jevnaker kommune denne uken. Det er den kommunen hvor barnehagen, SFO eller skolen ligger som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke den kommunen hvor de ansatte bor. (På samme måte som vaksinasjon av helsepersonell.) For å kalle inn disse, må de være registrert i vaksinekø i Jevnaker kommune, via vår hjemmeside. Kommunene har fra FHI fått anledning til å prioritere inntil 10 % av vaksinedosene til dette formålet.

 

Vaksinering uke 29

Vi vaksinerer torsdag 22. juli. Det skal settes ca.120 doser med Moderna og ca.189 doser med Pfizer. Vi har startet innkallingen til dette.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 4.214 personer som har registrert seg i vaksinekø. Dette tallet øker stadig, og det er bra! De som ikke er registrert der vil ikke motta innkalling for å få vaksine. Vi har fått varsel om at vi vil motta mange vaksiner fremover. Det ser ut til at alle som er registrert i vaksinekøen nå, vil få tilbud om første vaksine innen uke 32.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker. Vi har ikke anledning til å endre doseringsintervallet etter ønske. Det er FHI som bestemmer det.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

22. JULI

2. SEPTEMBER

14. OKTOBER

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 er planlagt.

 

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

 

Studenter i Norge

De som er hjemme på ferie på Jevnaker, kan få første vaksinedose mens de er her. Og andre dose på studiestedet. Når dere kommer tilbake til studiestedet, skal dere melde fra til den kommunen dere studerer hvilken dato dere fikk første dose. Dere vil så få tilbud om 2.dose der. Det er samtidig viktig at dere avbestiller 2.dose med vaksine på Jevnaker. Det gjør dere ved å sende en e-post til: korona@jevnaker.kommune.no

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår. Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge. For å få gyldig koronasertifikat i Norge, må vaksiner være registrert i Norge. Dette er ikke helsehjelp, men en service, som det må betales en egenandel for. Du vil ved kontakt med ditt fastlegekontor få informasjon om hva som kreves av dokumentasjon for å få foretatt denne etterregistreringen her i Norge.

 

Uke 27

 • Vi har satt 6.021​ vaksinedoser
 • 2.346 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Vaksinering uke 27

Vi vaksinerer torsdag 8. juli. Det skal settes ca. 120 doser med Moderna og ca. 112 doser med Pfizer. Det er i hovedsak prioriteringsgruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år) som er kalt inn, samt nye som har registrert seg i gruppene 7, 8 og 9. Vi vaksinerer også ansatte i barnehager, skoler og SFO i Jevnaker kommune denne uken. For å kalle inn disse, må de være registrert i vaksinekø i Jevnaker kommune, via vår hjemmeside. Vi ser ikke personer som er registrert i andre kommuner. Kommunene har fra FHI fått anledning til å prioritere inntil 10 % av vaksinedosene til dette formålet. Ordningen gjelder ansatte i barnehager, skole og SFO som arbeider direkte med barna. Det er den kommunen hvor barnehagen, SFO eller skolen ligger som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke den kommunen hvor de ansatte bor.

 

Vaksinering uke 28

Vi vaksinerer torsdag 15. juli. Det skal settes ca. 120 doser med Moderna og ca. 231 doser med Pfizer. Vi har startet innkallingen til dette.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 4.141 personer som har registrert seg i vaksinekø. De som ikke er registrert vil ikke motta innkalling for å få vaksine. Det gikk ut en påminnelse om å registrere seg på SMS, til de som ikke er registrert i vaksinekøen i forrige uke. Dette varselet gikk også til noen som allerede har mottatt vaksine (fordi vi benyttet et annet journalsystem frem til og med 4/3), eller ikke ønsker vaksine. Dette beklager vi. Da trenger du ikke foreta deg noe.

Det er ca. 1.400 personer som har registrert seg som ennå ikke har fått tilbud om 1.dose med vaksine. Vi har fått varsel om at vi vil motta mange vaksiner fremover. Det ser ut til at alle som er registrert i vaksinekøen nå, vil få tilbud om første vaksine innen uke 32.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker. Vi har ikke anledning til å endre doseringsintervallet etter ønske. Det er FHI som bestemmer det.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

8. JULI

19. AUGUST

30. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

22. JULI

2. SEPTEMBER

14. OKTOBER

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 er planlagt.

 

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

 

Studenter i Norge

De som er hjemme på ferie på Jevnaker, kan få første vaksinedose mens de er her. Og andre dose på studiestedet. Når dere kommer tilbake til studiestedet, skal dere melde fra til den kommunen dere studerer hvilken dato dere fikk første dose. Dere vil så få tilbud om 2.dose der. Det er samtidig viktig at dere avbestiller 2.dose med vaksine på Jevnaker. Det gjør dere ved å sende en e-post til: korona@jevnaker.kommune.no

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår. Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/  Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser Covid-vaksine i et annet land enn Norge. For å få gyldig koronasertifikat i Norge, må vaksiner være registrert i Norge. Du vil ved kontakt med ditt fastlegekontor få informasjon om hva som kreves av dokumentasjon for å få foretatt denne etterregistreringen her i Norge.

Vi kommer videre tilbake til etterregistrering av vaksiner i forhold til de personer som ikke har fastlege i Jevnaker kommune, eller i Norge.

Uke 26

 • Vi har satt 5.586​ vaksinedoser
 • 2.257 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Vaksinering uke 26

Vi vaksinerer videre torsdag 1.juli med både Pfizer og Moderna. Det skal settes ca. 315 doser med Pfizer og 120 doser med Moderna. Det er personer fra prioriteringsgruppe 8, 9 og 10 som er kalt inn. Vi oppfordrer alle som kan å ankomme til vaksineringslokalet uten bil. Det er litt utfordringer med parkering når vi vaksinerer så mange.

 

Vaksinering uke 27

Vi vaksinerer torsdag 8. juli. Vi mottar ca. 120 doser med Moderna og ca. 112 doser med Pfizer. Vi har her startet innkallingen, som hovedsakelig vil være fra prioriteringsgruppe 10, som er todelt (personer fra 18-24 år og personer fra 40-44 år). Innkalling av ansatte i barnehager, skoler og SFO i Jevnaker kommune starter også opp denne uken. Kommunene har fra FHI fått anledning til å prioritere inntil 10 % av vaksinedosene til dette formålet. Ordningen gjelder ansatte i barnehager, skole og SFO som arbeider direkte med barna. Det er den kommunen hvor barnehagen, SFO eller skolen ligger som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke den kommunen hvor de som jobber i skole, SFO og barnehage bor.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.835 personer som har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå at alle registrerer seg i vaksinekø. Det går fort nå! Vi har startet innkalling i prioriteringsgruppe 10, og i prioriteringsgruppe 10, 11 og 12 er det kun i underkant 500 registrerte.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker. Vi har ikke anledning til å endre doseringsintervallet etter ønske.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

30. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

22. JULI

2. SEPTEMBER

14. OKTOBER

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 er planlagt.

 

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

 

Etterregistrering av vaksiner og Vaksinesertifikat Korona

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår. Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/  Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge. For å få gyldig koronasertifikat i Norge, må vaksiner være registrert i Norge. Dette er ikke helsehjelp, men en service, som det vil per nå faktureres 500 kr. for. Du vil ved kontakt med ditt fastlegekontor få informasjon om hva som kreves av dokumentasjon for å få foretatt denne etterregistreringen her i Norge.

Vi kommer videre tilbake til etterregistrering av vaksiner i forhold til de personer som ikke har fastlege i Jevnaker kommune, eller i Norge.

Uke 25

 • Vi har satt 5.073​ vaksinedoser
 • 2.134 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Vaksinering uke 25

Alle som fikk utsatt sin vaksine i uke 24 er innkalt i uke 25. Vi vaksinerer to dager denne uka. Onsdag den 23. juni er 120 personer innkalt til vaksinering, med Moderna. Vi vaksinerer videre torsdag 24. juni med både Pfizer og Moderna. Det skal settes ca. 270 doser med Pfizer og 120 doser med Moderna. Nye personer er innkalt fra prioriteringsgruppe 8 og 9. (det er aldersgruppen: 55-64 år og 45-54 år) 

Vi oppfordrer alle som kan å ankomme til vaksineringslokalet uten bil. Det er litt utfordringer med parkering når vi vaksinerer så mange.

Vaksinering uke 26

Vi vaksinerer torsdag 1. juli. Vi mottar ca. 120 doser med Moderna og rundt 315 doser med Pfizer. Vi har her startet innkallingen, som hovedsakelig vil være fra prioriteringsgruppe 10. Gruppe 10 er todelt; personer fra 18-24 år og personer fra 40-44 år.

Vaksinekø og prioritering

Det er 3835 personer som har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå at alle registrerer seg i vaksinekø. Det går fort nå! Vi har startet innkalling i prioriteringsgruppe 10, og i prioriteringsgruppe 10, 11 og 12 er det kun i underkant 500 registrerte.

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

30. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 er planlagt.

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

Vaksinesertifikat Korona

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår. Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Uke 24

 • Vi har satt 4.875​ vaksinedoser
 • 2.066 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Vaksinering uke 24

Vi vaksinerer torsdag 17. juni. Vi har onsdag 16. juni fått beskjed om at de forventede dosene fra Moderna er forsiknket. Det betyr at 119 personer som er innkalt til vaksinering torsdag med denne typen vaksine får timen sin utsatt.  Vi kommer tilbake med opplysninger om ny time.
Vi mottar  ca. 200 doser med Pfizer. Halvparten skal brukes til å sette dose 2. Nye personer er innkalt fra prioriteringsgruppe 8 og 9. Prioriteringsgruppe 9 er personer fra 45 til 54 år. Her er doseringsintervallet 12 uker.

 

Vaksinering uke 25

Vi vaksinerer torsdag 24. juni. Vi mottar ca. 120 doser med Moderna og ca. 270 doser med Pfizer. Vi har her startet innkallingen, som hovedsakelig vil være fra prioriteringsgruppe 9.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.761 personer som har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer alle som er født i 1956 og senere, registrerer seg i vaksinekø. Det er ca. 1.600 personer over 18 år, i Jevnaker kommune, som ennå ikke har registrert seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

OBS! Doseringsintervallet som ble endret fra 12 til 9 uker sist uke, er nå endret tilbake til 12 uker. Derav er doseringsintervallet nå 12 uker for helsepersonell og personer i prioriteringsgruppe 8 og utover. For risikogruppene er det fortsatt 6 uker.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

30. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

 

Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

 

Personer som ikke er bosatt i Jevnaker registrerer seg i vår vaksinekø

Jevnaker kommune, i likhet med andre kommuner, mottar vaksinedoser ut fra folketallet vårt. Derav skal man registrere seg, og vaksineres i egen hjemkommune. Dersom personer oppholder seg over tid i Jevnaker, og helsepersonell som arbeider i en virksomhet i Jevnaker, kan de vaksinere seg i Jevnaker. Andre må registrere seg i egen bokommune. Man må ha personnummer, D-nummer eller DUF nummer for å registrere seg til vaksine. Der vi ser at personer har en annen bostedsadresse enn Jevnaker, og ikke er helsepersonell, forsøker vi å avklare grunnen til registrering i Jevnaker.

 

Fyll ut egenerklæring til vaksinasjon både for dose 1 og 2

Vi opplever at mange ikke har fylt dette ut når de kommer til vaksinasjon. Dette medfører en risiko for at vaksinasjon ikke kan gjennomføres som planlagt, og at vaksineringsarbeidet blir lite effektivt og forsinket.

 

Vaksinesertifikat Korona

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til nasjonalt vaksineregister, og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår.
Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

 

 

Uke 23

 • Vi har satt 4.544​ vaksinedoser
 • 1.864 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vaksinering uke 23

Vi vaksinerer torsdag 10. juni. På grunn av lav forsendelse av Pfizer har vi sett oss nødt til å skyve på noen personer som skal ha dose 2 til enten uken før eller etter. 75% av dosene som settes denne uken er dose 2. De som innkalles til dose 1 er hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 8. Prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 55 år. Her er doseringsintervallet 9 uker.

 

Vaksinering uke 24

Vi vaksinerer torsdag 17. juni. Vi har fått informasjon om at vi mottar ca. 240 doser med Moderna og 200 doser med Pfizer. Halvparten skal brukes til å sette dose 2. Vi vil her hovedsakelig innkalle nye personer fra prioriteringsgruppe 8 og 9. Prioriteringsgruppe 9 er personer fra 54 til 45 år. Her er doseringsintervallet 9 uker.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.661 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø. Det er rundt 1.700 personer over 18 år, i Jevnaker kommune, som ennå ikke har registrert seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.
Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.


Oversikt på doseintervall

Regjeringen har den 7. juni endret doseringsintervallet for personer i prioriteringsgruppe 8 og utover, fra 12 uker til 9 uker. De av dere som har satt opp dose 2 etter 12 uker kan få endret dette til 9 uker dersom dere ønsker. Vi vet at mange nå har planlagt sommerferie og annet i forhold til deres vaksinering. Derfor endrer vi fra 12 uker til 9 uker for de om ønsker/ber om dette.

Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no, eller be om endring av dose 2 når du kommer til vaksinering for dose 1.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (9 UKER)

10. JUNI

22. JULI

12. AUGUST

17. JUNI

29. JULI

19. AUGUST

24. JUNI

5. AUGUST

26. AUGUST

1. JULI

12. AUGUST

2. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

9. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

16. SEPTEMBER

 


Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Hvor langt har vi kommet i vaksineringen?

Gruppe 1, 2, 3 og 4B er fullvaksinert. Vi er også snart ferdig med fullvaksineringen av prioriteringsgruppe 4A og helsepersonell. Prioriteringsgruppe 5, 6, 7 og 8 har enten fått, eller blitt innkalt til dose 1. Vi har startet innkalling i prioriteringsgruppe 9. Prioriteringsgruppe 9 er omfangsrik, og det vil ta 2-3 uker til med innkalling til dose 1 her. Vi kan nå bruke inntil 10% av vaksinedosene til helsepersonell. Dette vil eventuelt være nyansatte.
Informasjon om prioriteringsgruppene finner du her; https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Vi har startet utsendelse av invitasjon til å sette seg opp på time selv

Ettersom vi nå har sikret prioriteringsgruppene til og med 7 (med risiko), har vi nå startet med at vi sender invitasjon til å sette seg opp på time, i stedet for å tildele time. Dette for å gi innbyggerne våre litt større valgfrihet og fleksibilitet gjennom sommeren også.

Dersom utsendt tidspunkt ikke passer, så gjør du ingenting, da vil du gå tilbake til køen, og bli invitert til neste vaksineringsdag som publiseres. Når du setter deg opp til vaksinering, så setter du deg opp både til dose 1 og 2. For å få invitasjon er det en forutsetning om at du har registrert deg i vaksinekø.

 

Ikke møt opp i vaksinasjonslokalet dersom du ikke har time

Vi opplever at det kommer personer til vaksinasjonslokalet som ikke har time, med ønske om å bli vaksinert. På grunn av nøye logistikk for å sikre smittevern, og at vi som jobber i vaksinasjonslokalet er opptatt med vaksinering, oppfordrer vi innbyggere heller til å ta kontakt med oss på andre tidspunkter.

 

Egenerklæring til vaksinasjon

Er ferskvare, og skal fylles ut både på dose 1 og dose 2. Vi opplever at mange ikke har fylt dette ut når de kommer til vaksinasjon. Dette medfører en risiko for at vaksinasjon ikke kan gjennomføres som planlagt, og at vaksineringsarbeidet blir lite effektivt og forsinket.

 

Vaksinesertifikat Korona

Vi får en del henvendelser om å skrive ut vaksinasjonsbevis. Et eventuelt vaksinasjonsbevis fra Jevnaker kommune vil ikke være gyldig i forhold til reise. Nasjonale helsemyndigheter arbeider i disse dager med å få en slik løsning klar, og vaksine/koronasertifikater vil da bli tilgjengelig på helse.norge.no.
Vi ber derfor innbyggerne våre om å følge med på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Uke 22

 • Vi har satt 3. 997 vaksinedoser
 • 1. 569 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vaksinering uke 22

Vi vaksinerer onsdag 2. juni og torsdag 3. juni. Onsdag skal vi sette ca. 240 doser Moderna – alle dose 1. Her innkalles hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 45 år. Torsdag skal vi sette ca. 305 doser Pfizer, der det meste er dose 2.

 

Vaksinering uke 23

Vi vaksinerer torsdag 10. juni med ca. 90 doser Pfizer og 240 doser Moderna. På grunn av lav forsendelse av Pfizer har vi sett oss nødt til å skyve på noen personer som skal ha dose 2 til enten uken før eller etter. 75% av dosene som settes denne uken er dose 2. De som innkalles til dose 1 er hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 8.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.534 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.
Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

2. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

 

Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Besluttet omfordeling av vaksineforsyning

Vi har fra tidligere fått melding om at vi må regne med en dobling av vaksinedoser til kommunene i juni og juli, sett opp mot vaksineforsyningen i april.

Men så vil Jevnaker kommune være av de kommuner som fra uke 23 vil få færre vaksinedoser i 7 uker, for så å få dette igjen i fra uke 30. Det er da en forventning om at vi skal ta inn igjen det tapte i løpet av 3 uker. Dette jobber vi med for å få på plass. Men dette betyr at det vil være færre som får tilbud om vaksine i ukene 23 til 29, men at fra uke 30 så vil det bli veldig mange som blir tilbudt vaksine.

Uke 21

 • Vi har satt 3. 572 vaksinedoser
 • 1. 257​ personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi vaksinerer torsdag 27. mai.

Vi skal sette ca. 420 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2. De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6 og 7. (De er i alderen 45-54 år og 18-44 år. Begge med underliggende sykdommer/tilstander.)
Minner om at de som får dose 1 denne uken innkalles 8. juli til dose 2.

 

Vaksinering uke 22

Vi vaksinerer onsdag 2. juni med Moderna.
Her vil ca. 240 personer få dose 1. Vi har innkalt hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Vi skal også vaksinere med Pfizer torsdag 3. juni. Her vil det hovedsakelig være vaksinering med dose 2, men også noen nye fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Prioriteringsgruppe 7 er personer fra 44 til 18 år med underliggende sykdom, og prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 55 år. Personer i prioriteringsgruppe 7 innkalles 15. juli for dose 2. Personer i prioriteringsgruppe 8 innkalles 26. august for dose 2.

 

Meld fra om du ikke kommer til oppgitt time!

Det er litt for mange som melder fra for sent at de ikke kommer til vaksinetime, eller ikke møter opp. Dette skaper en god del arbeid for oss, da vi først må finne ut av om personer som ikke møter, har glemt vaksinetime eller om de er syke osv. Så må vi ringe nye personer, og vi opplever at det er flere som ikke har anledning når vi ringer på kort varsel. Dersom du av ulike grunner IKKE kan møte til vaksine, så meld dette før kl. 12.00 samme dagkorona@jevnaker.kommune.no eller ring 469 47 673. Fra kl. 12.00 er vi opptatt i vaksinelokalet, og vi har problemer med å ta telefoner.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3484 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

27. MAI

8. JULI

19. AUGUST

2. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

 

Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Besluttet omfordeling av vaksineforsyning

Vi har fra tidligere fått melding om at vi må regne med en dobling av vaksinedoser til kommunene i juni og juli, sett opp mot vaksineforsyningen i april.

Men så vil Jevnaker kommune være av de kommuner som fra uke 23 vil få færre vaksinedoser i 7 uker, for så å få dette igjen i fra uke 30. Det er da en forventning om at vi skal ta inn igjen det tapte i løpet av 3 uker. Dette jobber vi med for å få på plass. Men dette betyr at det vil være færre som får tilbud om vaksine i ukene 23 til 29, men at fra uke 30 så vil det bli veldig mange som blir tilbudt vaksine.

Uke 20

 • Vi har satt 3 207 vaksinedoser
 • 986​ personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi vaksinerer torsdag 20. mai.

Vi skal sette ca. 390 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2.
De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6, ellers dose 2 for personer som er i prioriteringsgruppe 4. Prioriteringsgruppe 6 er personer med underliggende sykdom (kriterier fastsatt) i alderen 54 til 45 år.

 

Vaksinering uke 21

Vi vaksinerer torsdag 27. mai. Vi skal sette ca. 420 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2. De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6 og 7.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3339 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Dette er ca. 60% av kommunens innbyggere over 18 år. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø. Når vi kommer til innkalling til prioriteringsgruppe 8 så vil inviterte kunne sette opp time til vaksine selv. Så lenge vi vaksinerer i prioriteringsgruppene til og med 7, tildeles time.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

20. MAI

1. JULI

12. AUGUST

27. MAI

8. JULI

19. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

 

Vi minner om at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet.
Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

Uke 19

 • Vi har satt 2 997 vaksinedoser
 • 884 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Vi vaksinerer her i overgangen mellom prioriteringsgruppe 5 og 6.
 • I uke 19 mottar vi ca. 200 doser med Pfizer og Moderna der rundt halvparten er til dose 2. 
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi får en mindre vaksineforsyning denne uken enn de foregående ukene. Vi mottar rundt 90 doser med Pfizer, og det blir stort sett satt kun som dose 2. Vi får ca. 120 doser med Moderna. Vaksineringsdag blir her onsdag 12. mai. Vi vaksinerer denne dagen i overgangen mellom prioriteringsgruppe 5 og 6, samt helsepersonell.

Prioriteringsgruppe 6 er personer med underliggende sykdom (kriterier fastsatt) i alderen 54 til 45 år.

Uke 18

 • Vi har satt 2 735 vaksinedoser
 • 674 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år)
 • Nå er vi i gang med vaksinereringen av prioriteringsgruppe 4. Gruppe 4 er innbyggere i alderen 74 til 65 år, og innbyggere i alderen 64 til 18 år meldt inn med høy risiko fra fastleger. Gruppe 4 er en stor gruppe, ca. 700 personer, så det vil gå i hvert fall ut april.
 • I uke 16 mottar vi ca. 270 doser med Pfizer. 
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no