Det er kommet nye oppdateringer etter denne artikkelen. Noe informasjon kan være utdatert.

 

Svenåa og Moselva har gått over sine bredder i nedre del per nå. Det jobbes fortløpende med kartlegging oppover i begge elveløpene.

Vi jobber på spreng for å begrense omfattende skader og overvåke situasjonen slik at vi kan gjøre tiltak der det er mest kritisk. Vi følger med også gjennom natt til tirsdag.

Kommunen er ute med alt mulig mannskap, og har også leid inn bistand. 

De primære oppgavene er nå å

 • ivareta kritisk, kommunal infrastruktur
 • ivareta beredskap og sikkerhet
 • sikre at kommunen kan yte et forsvarlig tjenestetilbud, innenfor for eksempel helse

Under krisestabens møte i 18-tiden mandag er det ingenting som tilsier at det må gjøres endringer i det kommunale tjenestetilbudet.

Sent mandag kveld er det foretatt evakuering av flere husstander.

Disse kan du kontakte

Kommunen opplever stor pågang av henvendelser fra private personer. Dessverre har vi ikke kapasitet til å hjelpe alle som nå står i en krevende situasjon.

Det er opprettet et eget telefonnummer, slik at vi kan få registrert hendelser som kan følges opp så snart det er kapasitet.

Dette nummeret er 468 61 362.

 • Ved skader på egen eiendom, kontakt forsikringsselskapet ditt.
 • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113
 • Skader på fylkesvei kan du melde på telefonnummer 175.

Hele kommunen rammet

Områdene langs med Svenåa og Moselva er hardest rammet, men det er hendelser over hele kommunen.

Det er svært viktig at ingen forsøker å krysse elvene.

Kommunen har personell ute for å overvåke hele kommunen så langt det lar seg gjøre.

Slik kan du forberede deg

Vi minner om informasjonen og oppfordringene som ble delt av kommunen i går:

Hold deg oppdatert om situasjon og husk at du selv må sikre egen eiendom og private veier mot overvann og flom. Vi minner også om at stikkrenner under private avkjøringer fra kommunal vei, er huseiers ansvar.

Dette kan du gjøre: 

 • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker.
 • Det er viktig at du renser stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 
 • Sørg for at stikkrenner under avkjøringen fra offentlig vei til eiendommen din er åpne. Dette er den enkelte grunneier/huseiers ansvar.
 • Se til at ikke kvister eller løv stenger for vannet i avløp og mindre bekker. 
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.