Det er sendt ut rødt farevarselet for regn, flomfare samt jord- og flomskred.

Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt har søndag oppgradert sine farevarsel til rødt – og dermed høyeste – nivå.

Varslene er for mandag 7. og tirsdag 8. august og gjelder for store deler av Østlandet. 

Værvarselet tilsier ekstreme mengder nedbør i Jevnaker i løpet av mandag og tirsdag. Det kommende været har nå også fått navnet Hans.

På grunn av de ekstreme værforholdene er det viktig at du som innbygger forbereder deg og sikrer deg mot eventuell flom. Spesielt de som bor langs bekker og elver, som for eksempel Svenåa, bes om å ta ekstra forbehold.

Jevnaker kommune er også i beredskap. 

Sikre egen eiendom og private veier

Hold deg oppdatert om situasjon og husk at du selv må sikre egen eiendom og private veier mot overvann og flom. Vi minner også om at stikkrenner under private avkjøringer fra kommunal vei, er huseiers ansvar.

Dette kan du gjøre: 

 • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker.
 • Det er viktig at du renser stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 
 • Sørg for at stikkrenner under avkjøringen fra offentlig vei til eiendommen din er åpne. Dette er den enkelte grunneier/huseiers ansvar.
 • Se til at ikke kvister eller løv stenger for vannet i avløp og mindre bekker. 
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Trenger du hjelp?

 • Har du behov for bistand til å sikre dine verdier, må du kontakte ditt forsikringsselskap.
 • Ved fare for liv og helse, kontakt nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113
 • Kommunens telefonnummer for å få registrert hendelser som kan følges opp så snart det er kapasitet: Dette nummeret er 468 61 362.

Mer informasjon

Det konkrete varselet for Jevnaker kan du lese på varsom.no ved å trykke her. På denne siden er varslene fra både Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt samlet.

Farevarselet fra Meteorologisk institutt for regn kan du i sin helhet lese ved å trykke her.

Farevarselet fra NVE for flomfare kan du i sin helhet lese ved å trykke her.

Farevarselet fra NVE for flom- og jordskred kan du i sin helhet lese ved å trykke her.

Værmeldingen kan du holde deg oppdatert på hos Yr ved å trykke her.