Det er sendt ut rødt farevarsel for flom fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søndag ettermiddag. 

Klokken 11 søndag var vannstanden i Randsfjorden på omtrent 135,6 meter. NVE forventer at den skal stige rundt 40 centimeter frem mot tirsdag/onsdag.

Det betyr at vannstanden ventes på omtrent det samme nivået som i forbindelse med ekstremværet Hans. Ifølge NVE var Randsfjorden på sitt høyeste 136,08 meter, det var klokken åtte lørdag 12. august. 

Nivå over 135,53 meter tilsvarer 50-årsflom i Randsfjorden.

Hendelser søndag 27. august

Tross store nedbørsmengder lørdag og søndag, er ikke kommunen kjent med at det har ført til store hendelser.

 • Søndag morgen flommet bekken i Kyteruddalen over til Bergerbakkvegen ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (Jors). Dette er tatt hånd om.
 • Moselva gikk på nytt over sine bredder i nedre del.
Bildet er tatt fra en gangsti. Rett fram ser man at den er flommet over. Til venstre i bildet ser man en flomstor elv. I det fjerne ser man en jernbaneovergang.
Moselva gikk over sine bredder igjen søndag. Foto: Jevnaker kommune

Tips i forbindelse med flom

Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

 • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene
 • bratte skråninger med løsmasser fordi skred kan utløses
 • båtkjøring på fjorden (og i elver med flom) fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
 • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du ser bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

 • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
 • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
 • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Kilde: Varsom.no

Slik forbereder du deg på flom: 

 • Rydd hagen for løse gjenstander.
 • Flytt eller sikre større gjenstander som båt eller campingvogn.
 • Rens takrenner, avløpsrør og sluk.
 • Rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren.
 • Lukk vinduer og dører godt igjen.

Kilde: Sikker Hverdag, en nettside levert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Deres side om flom-forberedelser kan du se ved å trykke her.

Mer informasjon

Du kan følge med på vannstanden i tilnærmet sanntid ved trykke her.

Farevarslene for Jevnaker fra NVE og Meteorologisk institutt kan du følge med på ved å trykke her.

Trenger du hjelp? Dette er kontaktpunktene

 • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113
 • Kommunens vakttelefon for kritiske hendelser knyttet til vei, vann og avløp er: 905 73 979
  • Ring dette for:
   • Større hendelser på og langs kommunale veier.
   • Bekker og elver som går over sine bredder og som kan medføre store konsekvenser.
   • Ved fare for større ras eller utglidninger.
 • Ved skader på og/eller hendelser ved fylkesvei og europavei: ring 175
 • Har du skade på din private eiendom eller har vann i kjelleren, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og eventuelt rørlegger for pumping. Har du fått vann inn i hus, vurder å slå av sikringen.