Etter flommen i både elver og Randsfjorden vil det være behov for opprydding.

Sju råd

I fjorden er det både kloakkutslipp og generelt økt bakterieforekomst. Ikke all forurensning synes. Folkehelseinstituttet (FHI) har disse rådene for å unngå smitte: 

  • Bruk gummistøvler, hansker og gjerne kjeledress eller lignende tøy ved opprydding.
  • Dekk til åpne sår, og pass på at de ikke kommer i kontakt med flomvann, jord eller sedimenter.
  • Hvis det er mye støv fra tørre materialer, kan det være hensiktsmessig å bruke åndedrettsvern.
  • Ikke drikk vann rett fra naturen.
  • Kast matvarer som har vært i kontakt med flomvann, dersom emballasjen eller overflaten ikke kan desinfiseres. Matvarer bør uansett kastes hvis det er den minste tvil om at de kan være forurenset.
  • Kast forurensede gjenstander som ikke kan vaskes og/eller desinfiseres.
  • Husk god håndhygiene underveis og etter opprydding, selv om du bruker hansker.

Les mer hos FHI ved å trykke her.

Uforsvarlig å bade – trygt drikkevann

Kommuneoverlegen anser det fortsatt som uforsvarlig å bade i Randsfjorden. 

Det kommunale drikkevannet i Jevnaker er trygt, og kontrolleres kontinuerlig for bakterier. Har du privat vannforsyning må du selv følge med og vurdere kvaliteten på drikkevannet. Se også FHIs generelle råd for små vannforsyninger ved å trykke her.