Det er kommet nye oppdateringer etter denne artikkelen. Noe informasjon kan være utdatert.

 

Etter nattens nedbør er dette status i Jevnaker tirsdag morgen.

Det mest kritiske stedet tirsdag morgen er i Bakkavegen (fylkesvei 245)/nedre del av Bergerbakkvegen. Dette er området forbi Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (Jors).

Her stenges nå Bakkavegen, og det blir skiltet omkjøring. Varigheten på dette er uviss.

Parkeringsplassen ved Jors har omtrent normal kapasitet, men adkomst er via Ole B. Bergers veg.

Omkjøring er skiltet. Dette er også markert inn i kart. Dette kan du se ved å trykke her.

Oppdatert tirsdag kveld: Arbeidet i Bergerbakkvegen/Musmyrveien er midlertidig innstilt, og man kan dermed holde seg på denne veien helt fra/fram til Randsborggata.

Bildet viser et kartutsnitt som viser omkjøringen. Se tekst for beskrivelse.

Beskrivelse av omkjøringen

Her forklares omkjøringen i tekst. Kjøreretning er fra Bakkavegen/Nedre Nøkleby.

Fra Bakkavegen tar du av til Rabbavegen. 

Nesten øverst i denne følges gang- og sykkelvei til Markvegen.

Denne følges ned til Randsborggata fram til Bergerbakkvegen. 

Tirsdag ettermiddag ble det pågående veiarbeidet på deler av strekningen midlertidig avsluttet. Dermed kan du herfra følge Bergerbakkvegen/Musmyrveien forbi Bergermoen og fram til E16.

Interaktivt kart ser du ved å trykke her. (Kartet er ikke oppdatert med at veiarbeidet er pauset.)

Svenåa/Moselva

Det er seint mandag kveld og gjennom natten gjort omfattende sikringstiltak i øvre del av bebyggelsen ved Svenåa for å begrense skadene.

Nedre del av Moselva/Svenåa ser ut til å ha gått noe tilbake. Det er fortsatt usikkert hvordan dette vil utvikle seg gjennom dagen. Alt avhenger nå av hvordan bygene treffer i dag.

Kommunen er ute med alt mulig mannskap, og har fått fantastisk bistand fra lokale entreprenører med flere.

Det jobbes på spreng for å begrense omfattende skader og overvåke situasjonen slik at vi kan gjøre tiltak der det er mest kritisk.

Totalt 14 innbyggere er blitt evakuert som følge av situasjonen, og flere evakueringer blir fortløpende vurdert.

Sandsekker

Kommunen har fylt sandsekker, og dette arbeidet fortsetter i dag.

Dersom du mener å ha behov for slike, ta kontakt med kommunen så blir bruken prioritert der behovet og nytten anses å være størst.

Det er et begrenset antall sandsekker.

Kontakt

Kontakt-telefon knyttet til ekstremværet er: 468 61 362

Vi opplever stor pågang av henvendelser fra private personer. Dessverre har vi ikke kapasitet til å hjelpe alle som nå står i en krevende situasjon, men vi registrerer og prioriterer fortløpende.

Henvendelser på og langs kommunale veier, som for eksempel bekker og elver som går over sine bredder, er det særlig viktig at du melder ifra om.

Ved skader på egen eiendom, kontakt forsikringsselskapet ditt. Videre er det rørlegger, septikkfirma eller lignende som kan bistå. Kommunen har ikke kapasitet til å følge opp slike henvendelser per nå.

Dersom du har fått vann inn i hus, er det viktig at du slår av sikringen.

  • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
    • Brann: 110
    • Politiet: 112
    • AMK, medisinsk hjelp: 113
  • Skader på fylkesvei eller europavei kan du melde på telefonnummer 175.

Andre stengte veier

Mandag kveld ble fylkesvei 241 gjennom Åsbygda stengt. Riksvei 4 er også stengt for alminnelig trafikk, både nord og sør for Roa. Randsfjordferja er innstilt.

For sist oppdaterte meldinger om stengte veier, følg med hos Statens vegvesen. Deres trafikkmelding-kart kan du se ved å trykke her.

Fortsatt rødt farevarsel

Det er fortsatt rødt farevarsel for både ekstremt mye regn, flomfare og jord- og flomskredfare. Dette gjelder per nå til og med onsdag.

Rødt er høyeste nivå for slike varsler.

Det konkrete varselet for Jevnaker kan du lese på varsom.no ved å trykke her. På denne siden er varslene fra både Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt samlet.