Det er kommet nye oppdateringer etter denne artikkelen. Noe informasjon kan være utdatert.

 

Prognosen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag formiddag er at fjorden vil stige med rundt 0,6 meter de neste dagene, fra en vannstand på 135,75 meter torsdag morgen. Flomtoppen ventes lørdag eller søndag.

Siden tirsdag kveld har Randsfjorden steget med én meter, og vi har nå en 50-årsflom.

Siste prognose for Randsfjorden vil du til enhver tid finne ved å trykke her.

Kommunen kartlegger hvilke eiendommer som er utsatt, og kontakter grunneiere.

Det ble onsdag gjort omfattende tiltak for å sikre kommunens drikkevannstasjon, og dette arbeidet fortsetter torsdag. Kommunen får bistand fra Sivilforsvaret.

Bildet viser et trebygg i vannkanten. Rundt bygget er det bygd en voll, som er plastret og belagt med sandsekker. I forkant er det gjørmete bakke.Det ble onsdag jobbet med sikring av drikkevannstasjonen. Arbeidet fortsetter i dag. Foto: Jevnaker kommune

Vis varsomhet og respekt for vannmassene!

Det er svært viktig å ha respekt for de sterke naturkreftene.

Hold deg unna fjorden, bekker og elver med høy vannføring – også når vannet begynner å trekke seg tilbake.

Respekter sperringene som er satt opp.

Bildet er et kartutsnitt som viser hvor man skal kjøre for å komme seg rundt den stengte veien.
Utsnitt av kartet som viser omkjøringen.

Status på andre områder torsdag

Situasjonen i forbindelse med Svenåa/Moselva og Kyteruddalen er stabil og uendret. Vi er beroliget over situasjonen, men begge områder overvåkes videre.

Fylkesvei 248/Bakkavegen er fortsatt stengt. Hvor lenge er uvisst, men det kan ta flere uker.

Omkjøringen er noe endret. Den nye ruten kan du se inntegnet i kart, ved å trykke her.

Vi understreker at veien er uegnet for tungtrafikk.

Vi oppfordrer folk til å kjøre sakte over gårdstunet på Øvre Nøkleby. Ta generelt hensyn til at deler av veien går i tettbebygd strøk.

Trygt drikkevann – uforsvarlig å bade

Vi minner om at kommuneoverlegen anser at det er uforsvarlig å bade i Randsfjorden på grunn av kloakkutslipp og generelt økt bakterieforekomst på grunn av flom.

Det kommunale drikkevannet er trygt, og kontrolleres kontinuerlig for bakterier. Har du privat vannforsyning må du selv følge med og vurdere kvaliteten på det.

Vannet fra Randsfjorden kan bli forurenset som følge av flommen. Vi oppfordrer derfor alle til å ha noe drikkevann i reserve.

Les mer om drikkevann ved å trykke her.

Mer informasjon

Du kan følge med på vannstanden i tilnærmet sanntid ved trykke her.

Farevarslene for Jevnaker fra NVE og Meteorologisk institutt kan du følge med på ved å trykke her.

Kommunens prioriteringer

Kommunens primære oppgaver er å

 • ivareta kritisk, kommunal infrastruktur
 • ivareta beredskap og sikkerhet
 • sikre at kommunen kan yte et forsvarlig tjenestetilbud, innenfor for eksempel helse

Trenger du hjelp? Dette er kontaktpunktene

 • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113

Kommunens telefon for henvendelser knyttet til ekstremværet er: 468 61 362

 • Ring dette for:
  • Større hendelser på og langs kommunale veier.
  • Bekker og elver som går over sine bredder og som kan medføre store konsekvenser.
  • Ved fare for større ras eller utglidninger.
  • Behov for sandsekker.
 • Ved skader på og/eller hendelser ved fylkesvei og europavei: ring 175
 • Har du skade på din private eiendom eller har vann i kjelleren, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og eventuelt rørlegger for pumping. Kommunen har ikke kapasitet til å følge opp slike henvendelser. Har du fått vann inn i hus, vurder å slå av sikringen.