Det er kommet nye oppdateringer etter denne artikkelen. Noe informasjon kan være utdatert.

 

Tirsdag ettermiddag er situasjonen spesielt kritisk på to steder:

 • Bakkavegen/fylkesvei 245 er stengt. Veien er rast ut og fysisk delt i to like nedenfor Jors/Kyteruddalen.
 • Svenådalen.

Vi venter fortsatt store nedbørsmengder gjennom kvelden, natten og morgendagen. Kommunen har planer for en eventuell forverring av situasjonen.

Jevnaker kommune har tirsdag også rådført seg med Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kommunen er ute med alt mulig mannskap, og har også fantastisk bistand fra lokale entreprenører med flere.

Sandsekker

Frivillige har stilt opp og pakket store mengder sandsekker. Antallet er likevel begrenset.

Dersom du mener å ha behov for slike, ta kontakt med kommunen så bruken blir prioritert der behovet og nytten anses å være størst.

Kommunens prioriteringer

Tirsdag ettermiddag er 22 personer evakuert. Det er etablert et evakueringssenter på Thorbjørnrud Hotell. Ytterligere evakueringer vurderes fortløpende.

Kommunens primære oppgaver er å

 • ivareta kritisk, kommunal infrastruktur
 • ivareta beredskap og sikkerhet
 • sikre at kommunen kan yte et forsvarlig tjenestetilbud, innenfor for eksempel helse

Per nå er ikke det kommunale tjenestetilbudet berørt.

Trenger du hjelp? Dette er kontaktpunktene

 

 • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113

Kommunens telefon for henvendelser knyttet til ekstremværet er: 468 61 362

 • Ring dette for:
  • Større hendelser på og langs kommunale veier.
  • Bekker og elver som går over sine bredder og som kan medføre store konsekvenser.
  • Ved fare for større ras eller utglidninger.
  • Behov for sandsekker.
 • Ved skader på og/eller hendelser ved fylkesvei og europavei: ring 175
 • Har du skade på din private eiendom eller har vann i kjelleren, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og eventuelt rørlegger for pumping. Kommunen har ikke kapasitet til å følge opp slike henvendelser per nå. Har du fått vann inn i hus, vurder å slå av sikringen.