Det er kommet nye oppdateringer etter denne artikkelen. Noe informasjon kan være utdatert.

 

Randsfjorden vokser raskt.

Oppdaterte prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag ettermiddag tilsier at den ventes å stige med omtrent én meter fra i dag, onsdag. Situasjonen er usikker.

Følg med på nettsidene for oppdatert informasjon. Trykk her for å få siste oppdatering på prognoser.

Jevnaker kommune oppfordrer alle som har fartøy på fjorden eller eiendom langs med fjorden å sikre sine eiendeler.

Drikkevannstasjonen er utsatt, og det gjøres omfattende tiltak for å sikre denne.

Jevnaker kommune har løpende kontakt med NVE for vurderinger av situasjonen. Kommunen er også i kontakt med Sivilforsvaret for bistand.

Det kommunale tjenestetilbudet er ikke berørt.

Ikke bad i fjorden

Kommuneoverlegen anser at det er uforsvarlig å bade i Randsfjorden nå på grunn av kloakkutslipp og generelt økt bakterieforekomst på grunn av flom.

Randsfjord badepark er stengt. Det er også Flyt FjordSauna inntil videre. Følg med på deres hjemmesider for informasjon.

Bakterienivået blir overvåket, og er ventet å vedvare også etter flomtoppen.

Vi kommer med ny informasjon når vi anser det som trygt å bade.

Trygt drikkevann

Det kommunale drikkevannet i Jevnaker er trygt å drikke.

Drikkevannet kontrolleres kontinuerlig for bakterier. 

På grunn av flommen kan vannet fra Randsfjorden bli forurenset. Derfor oppfordrer vi alle til å ha noe drikkevann i reserve. 

Svenåa/Moselva og Kyteruddalen

Svenåa/Moselva

Visuelle observasjoner i Svenådalen er så langt beroligende. Også tirsdag kveld og natt til onsdag ble det gjort tiltak i elva.

Kyteruddalen

Noe mer av veien har rast ut, men situasjonen er ikke forverret.

Begge områder overvåkes videre. Kommunen har planer for en eventuell forverring av situasjonen.

Mer informasjon

Du kan følge med på vannstanden i tilnærmet sanntid ved trykke her.

Farevarslene for Jevnaker fra NVE og Meteorologisk institutt kan du følge med på ved å trykke her.

Kommunens prioriteringer

Kommunens primære oppgaver er å

 • ivareta kritisk, kommunal infrastruktur
 • ivareta beredskap og sikkerhet
 • sikre at kommunen kan yte et forsvarlig tjenestetilbud, innenfor for eksempel helse

Trenger du hjelp? Dette er kontaktpunktene

 • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113

Kommunens telefon for henvendelser knyttet til ekstremværet er: 468 61 362

 • Ring dette for:
  • Større hendelser på og langs kommunale veier.
  • Bekker og elver som går over sine bredder og som kan medføre store konsekvenser.
  • Ved fare for større ras eller utglidninger.
  • Behov for sandsekker.
 • Ved skader på og/eller hendelser ved fylkesvei og europavei: ring 175
 • Har du skade på din private eiendom eller har vann i kjelleren, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og eventuelt rørlegger for pumping. Kommunen har ikke kapasitet til å følge opp slike henvendelser. Har du fått vann inn i hus, vurder å slå av sikringen.