Det er kommet nye oppdateringer etter denne artikkelen. Noe informasjon kan være utdatert.

 

Mandag formiddag har to veiarbeider startet opp på fylkesvei 245/Bergerbakkvegen i Kyteruddalen.

 • I krysset Bergerbakkvegen/fylkesveien (Bakkavegen) utbedres veien slik at omkjøring for lokaltrafikken ikke lenger vil gå om Randsborggata. Dette arbeidet vil være ferdig i løpet av svært kort tid. Følg med på kommunens nettsider for informasjon.
 • Viken fylkeskommune har startet arbeidet med å reparere fylkesveien. Dette arbeidet anslås å ta rundt et par måneder.

I forbindelse med omkjøringen ber vi alle om å:

 • Senke farten og kjøre forsiktig.
 • Ta hensyn til at du kjører gjennom et boligområde.
 • Respekter de sperringene som er satt opp. Vi minner om at omkjøringen ikke går på noen gang- og sykkelveier.

Omkjøringen er inntegnet i kart, som du kan se ved å trykke her.

Bergerfossvegen holdes inntil videre stengt av sikkerhetshensyn.

Mye nedbør tirsdag

Situasjonen i Jevnaker er fortsatt rolig og stabil, men kommunen fortsetter med økt beredskap.

Tirsdag ettermiddag/kveld er det meldt tidvis kraftig nedbør. Kommunen vil følge nøye med på utviklingen, men øker per nå ikke beredskapen ytterligere som følge av dette.

Vi oppfordrer innbyggere til å fortsatt sikre sine verdier.

Hold deg oppdatert på værvarselet hos Yr ved å trykke her.

Fjorden synker

Etter flomtoppen på 136,08 meter lørdag morgen, har Randsfjorden nå begynt å synke. Ifølge prognosene vil fjorden gå ned rundt ti centimeter i døgnet de kommende dagene.

Vi understreker at det er svært viktig å:

 • Ha respekt for de store vannmassene, også når det begynner å trekke seg tilbake.
 • Ikke gå nær ras- og skredkanter.
 • Respektere sperringer.

Du kan følge med på vannstanden i tilnærmet sanntid ved trykke her.

Uforsvarlig å bade – trygt drikkevann

Det anses fortsatt uforsvarlig å bade i Randsfjorden på grunn av kloakkutslipp og generelt økt bakterieforekomst på grunn av flom.

Det kommunale drikkevannet er trygt, og kontrolleres kontinuerlig for bakterier.

Les mer om drikkevann ved å trykke her.

Trenger du hjelp? Dette er kontaktpunktene

 • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113

Kommunens telefon for henvendelser knyttet til ekstremværet er: 468 61 362

 • Ring dette for:
  • Større hendelser på og langs kommunale veier.
  • Bekker og elver som går over sine bredder og som kan medføre store konsekvenser.
  • Ved fare for større ras eller utglidninger.
  • Behov for sandsekker.
 • Ved skader på og/eller hendelser ved fylkesvei og europavei: ring 175
 • Har du skade på din private eiendom eller har vann i kjelleren, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og eventuelt rørlegger for pumping. Kommunen har ikke kapasitet til å følge opp slike henvendelser. Har du fått vann inn i hus, vurder å slå av sikringen.