Det er kommet nye oppdateringer etter denne artikkelen. Noe informasjon kan være utdatert.

 

Vannstanden i Randsfjorden er ventet å øke til 136,2 meter. Det er prognosen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fredag. Dette er en økning på knappe 20 centimeter fra fredag formiddag. NVE regner med at flomtoppen er nådd lørdag.

De siste prognosene kan du se ved å trykke her.

Drikkevannstasjonen står tørt og omgitt av en solid voll som ble bygget onsdag. Det er per nå ingen fare for skader på anlegget.

Situasjonene i Kyteruddalen og ved Svenåa/Moselva er stabil og uendret.

Jevnaker kommune vil ha ekstra beredskap i helgen for å følge situasjonen tett.

Bildet viser sperring på den stengte fylkesveien. Det er hvit duk over gjerdene. Foran er det røde sperrebukker, og et gult skilt som forteller at veien er stengt.
Sperringene må respekteres. Foto: Jevnaker kommune

Fylkesvei 245/Bakkavegen

Arbeidet med å bygge opp igjen fylkesvei 245/Bakkavegen er ventet å starte så snart det er forsvarlig i neste uke. Det er for tidlig å si noe nøyaktig om hvor lenge veien blir stengt.

Vi ber innbyggerne:

 • Være tålmodig.
 • Kjøre sakte spesielt gjennom gårdstunet på Øvre Nøkleby.
 • Vise hensyn til at du kjører gjennom et boligområde.
 • Respektere sperringene og skilting. Omkjøringen går ikke på noen gang- og sykkelveier.

Omkjøringen kan du se i kart ved å trykke her.

Hold deg unna vannmassene

Det er svært viktig å ha respekt for de sterke naturkreftene.

Hold deg unna fjorden, bekker og elver med høy vannføring – også når vannet begynner å trekke seg tilbake. Du bør ikke kjøre båt på fjorden nå.

Vi understreker at sperringer respekteres.

Bildet er en montasje av fem bilder som viser hvordan Verkebrygga er blitt oversvømt på få dager.Foto: Jevnaker kommune

Bildet viser to menn som ser inn i et skap, omtrent som et sikringskap. Bak skapet er det mange grå rør.
Drikkevannet er trygt, forsikrer Kai Sørengen og Per Olimb. Det overvåkes kontinuerlig. Foto: Jevnaker kommune

Trygt drikkevann – uforsvarlig å bade

Vi minner om at kommuneoverlegen anser at det er uforsvarlig å bade i Randsfjorden på grunn av kloakkutslipp og generelt økt bakterieforekomst på grunn av flom.

Det kommunale drikkevannet er trygt, og kontrolleres kontinuerlig for bakterier. Har du privat vannforsyning må du selv følge med og vurdere kvaliteten på det.

Vannet fra Randsfjorden kan bli forurenset som følge av flommen. Vi oppfordrer derfor alle til å ha noe drikkevann i reserve.

Les mer om drikkevann ved å trykke her.

Mer informasjon

Du kan følge med på vannstanden i tilnærmet sanntid ved trykke her.

Farevarslene for Jevnaker fra NVE og Meteorologisk institutt kan du følge med på ved å trykke her.

Kommunens prioriteringer

Kommunens primære oppgaver er å

 • ivareta kritisk, kommunal infrastruktur
 • ivareta beredskap og sikkerhet
 • sikre at kommunen kan yte et forsvarlig tjenestetilbud, innenfor for eksempel helse

Trenger du hjelp? Dette er kontaktpunktene

 • Er det fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113

Kommunens telefon for henvendelser knyttet til ekstremværet er: 468 61 362

 • Ring dette for:
  • Større hendelser på og langs kommunale veier.
  • Bekker og elver som går over sine bredder og som kan medføre store konsekvenser.
  • Ved fare for større ras eller utglidninger.
  • Behov for sandsekker.
 • Ved skader på og/eller hendelser ved fylkesvei og europavei: ring 175
 • Har du skade på din private eiendom eller har vann i kjelleren, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og eventuelt rørlegger for pumping. Kommunen har ikke kapasitet til å følge opp slike henvendelser. Har du fått vann inn i hus, vurder å slå av sikringen.