Krysset mellom Bergerbakkvegen/fylkesvei 245 Bakkavegen er nå utbedret med en ny sving. Man kan dermed bruke Bakkavegen igjen fra like ved Røde Kors-huset.

Lokaltrafikken må fortsatt kjøre via Musmyrveien/Bergerbakkvegen fra E16. Tidligere har trafikken vært ledet om Randsborggata. Det er det nå slutt på.

Se ruten inntegnet i kart ved å trykke her.

Vi minner om:

  • Dette er en omkjøring for lokaltrafikken. Veien har begrenset kapasitet og vil ikke tåle vesentlig belastning utover lokal trafikk.
  • Veien er uegnet for tungtrafikk. Det er gitt noen unntak, for eksempel for skolebuss, rutebuss og renovasjonsbil. 
  • Hold lav fart! Du kjører gjennom et boligområde. Her skal også mange skoleelever ferdes.
  • Respekter de sperringene som er satt opp. Omkjøringen går ikke på noen gang- og sykkelveier.

Så lenge Bjoneroa er uten ferjeforbindelse er innbyggerne her å anse som en del av lokaltrafikken. Det er også gitt tillatelse til at skoleskyss kan benytte omkjøringsveien.

Vi ber om at tidligere omkjøringsmuligheter kommunen har formidlet ikke lenger benyttes.

Myke trafikanter bes benytte Ole B. Bergers vei.

Mandag startet også Viken fylkeskommune arbeidet med å reparere fylkesveien. Tirsdag anslår de dette arbeidet til å ta rundt tre måneder.