Det bestemte kommunestyret torsdag kveld. 

Endringen trer i kraft så raskt som mulig. I praksis betyr dette, etter planen, altså fra natt til lørdag.

 

Bakgrunn

Siden 1. november i fjor har gatelysene vært avslått mellom midnatt og klokken fem om morgenen. Dette var et av flere tiltak for å spare strøm i en tid med svært høye strømpriser.

Nå er strømprisene vesentlig lavere, og ulempen ved å slå av lysene anses som større enn det relativt beskjedne beløpet som spares.

 

Varmere for de ansatte

Det samme gjelder også redusert temperatur på kommunens formålsbygg. Med enkelte unntak, har temperaturen vært redusert til 19 grader. 

Heller ikke dette tiltaket videreføres etter kommunestyrets vedtak torsdag.

 

Dokumenter: