Det ble før helgen påvist en mindre mengde koliforme bakterier i drikkevannet fra Jevnaker vannverk. Etter økt klorering ble det tatt nye vannprøver fredag ettermiddag.

Jevnaker kommune har tirsdag fått det endelige svaret på prøvene. 

Disse påviser ingen uønskede bakterier. 

Det vil fortsatt bli foretatt hyppigere kontroller av vannet i en periode. 

Kommunen vil også fortsette med økt mengde klor i drikkevannet, både fordi det er sannsynlig at det er dette som har fjernet bakteriene og i et forebyggingsperspektiv.

Enkelte abonnenter kan derfor oppleve at det lukter litt klor, og det kan smake litt. Det presiseres at dette ikke er skadelige mengder.

Det er ikke behov for koke drikkevannet.

Mer informasjon om koliforme bakterier finner du hos Folkehelseinstituttet (FHI) ved å trykke her.